מודדי העירייה: העסק גדל – שלמו יותר. בעלי מפעלים: כלום לא השתנה

0
108
תמונת אילוסטרציה לתיאור חוקרי מס המבצעים פעולות חשבונאיות. כמו כן אילוסטרציה עבור הלבנת הון התמונה להמחשה בלבד.
צילום fotolia

 

האם בתי עסק ומפעלים באזורי התעשייה בנתניה מצויים 'בהריון מתקדם מאוד'? אם תשאלו את ד"ר ניסן שריפי, התשובה היא חיובית. ד"ר ניסן שריפי תקף השבוע בחריפות בהשגות בגין חיובי ארנונה שהגיש עבור מפעלי-ענק באזורי התעשייה בעיר את עירית נתניה, אשר גורמת, לדבריו, לחיובי יתר של בעלי עסקים בארנונה. בין השאר טען, כי לא ייתכן שמפעל גדל, לפתע, במאות מטרים. בעיריית נתניה לא מתרגשים וטוענים מנגד, כי לא רק שמשרד הפנים מחייב את הרשויות בביצוע בדיקות אחת לחמש שנים ובית המשפט העליון אוסר, בניגוד לעבר, עיגול שטח כלפי מעלה או מטה, שהרי הכל מבוצע על-פי חוק.

ד"ר שריפי טען בהשגות שהגיש, בין השאר, כי לא ניתן לחייב בארנונה בחיובים רטרואקטיביים – כל עוד לא הוכח חוסר תום לב מצד בעלי העסקים, לדוגמא תוספת בניה שלא הוצהרה לרשויות. מבדיקה שבוצעה על-ידי העיתון מול עשרה בתי עסק עולה, כי שבעה מתוכם חויבו רטרואקטיבית.

מתקפתו הקשה ביותר של ד"ר שריפי הייתה בטענה, כי עירית נתניה מעסיקה חברות חיצוניות למדידות שטחים, שלטענת ד"ר שריפי הן בעלות אינטרס – לכאורה – בהגדלת השטחים המחויבים בארנונה. בדבריו כתב: "ככל הידוע, המודד שערך את מדידות הארנונה הינו עובד חברה חיצונית אשר מתוגמלת על "בדיקתה" את חיובי הנישומים השונים – רק על פי הגדלת השומה וגרימה לחיובו של הנישום יתר על חיובו עד למועד 'הבדיקה'". לטענת ד"ר שריפי: "זו לכאורה איננה בדיקה אובייקטיבית".

גם על אי-צירוף שם הסוקר ושם השרטט שביצעו העבודות בתשריטים ואשר אותם שלחה עיריית נתניה לבעלי בתי העסק והמפעלים עם דרישת תשלום ומתן אפשרות הגשת השגה, תקף ד"ר שריפי: "תמוה בעיני מדוע הועלם 'שם הסוקר' ושם השרטט משל עסקינן בעובדי המוסד לתפקידים מיוחדים או לפחות בעובדי השב"כ. המינימום הנדרש הוא גילוי נאות של פרטי הסוקר והשרטט, קשריהם ועניינם".

ד"ר שריפי אף נעזר בפסק דין של ביהמ"ש העליון, שקבע לגבי ניגוד עניינים לכאורה, כי "מטרת הכלל היא למנוע את הרע בטרם יארע… אין זה מעלה ואין זה מוריד אם בפועל שיקול הדעת הוא ראוי. מטרת הכלל היא למנוע פיתוי מאדם ישר והגון, בחינת אל תביאונו לידי ניסיון".

מעיריית נתניה נמסר, כאמור, בתגובה, כי כל הבדיקות מבוצעות על-ידי חברות הפועלות כדין ועל-פי חוק ומשרד הפנים מחייב ביצוע הבדיקות ועדכון הרשומות אחת לחמש. בעניין טענת ד"ר שריפי, כי לפחות אחת החברות המועסקות, מרוויחה, לכאורה, אחוזים מסוימים באם נמצא ששטח עסק גדל, ענו בעיריית נתניה כי "המשרד המעניק לעירייה שירותי הגדלת שומה בארנונה, עוסק במדידת נכסים שאינם למגורים, והוא מקבל אחוז מתוך תוספת הכנסה בפועל שהעירייה מקבלת. האחוז עומד כיום על 15% ממה שנכנס בפועל לעירייה".