86% מבוגרי י"ב בנתניה (תשפ"ב) זכאים לבגרות

מנתוני משרד החינוך עולה, כי חלה ירידה שולית בנתון הכולל של כחצי אחוז ביחס לשנת תשפ"א; עם זאת זינוק חד בזכאים לבגרות מצטיינת בנתניה

0
536
פיתוח מיומנויות לימוד - תיכון תל אביב (נתניה) הכנה לבגרות
צילום פוטוליה

מנתוני משרד החינוך עולה, כי חלה ירידה שולית בנתון הכולל של כחצי אחוז ביחס לשנת תשפ"א; עם זאת זינוק חד בזכאים לבגרות מצטיינת בנתניה

משרד החינוך פרסם, רשמית, את תמונת החינוך של כל הרשויות בישראל – בהן העיר נתניה. עיקרי הנתונים בתמונת החינוך של נתניה – מצביעים על עלייה ברוב הפרמטרים ביחס לשנה הקודמת. 86% מבוגרי כיתות י"ב בשנת תשפ"ב זכאים לבגרות. מספר זה גבוה בכ-10% מהממוצע הארצי העומד על 75.9%. נתון כללי זה מצביע על ירידה שולית של כחצי אחוז (12 תלמידים סך הכל).

בתמונה החינוכית הכוללת נרשמו מספר הישגים משמעותיים. עלייה בזכאים לבגרות מצטיינת. נתון זה משמעותי, כיוון שהוא מצביע על גידול בזכאים שנבחנו ברמת 5 יח"ל אנגלית וכן 5 יח"ל מתמטיקה. כאשר, ממוצע הציונים בכלל המקצועות הינו 90 ומעלה – כולל הצטיינות בבגרות החברתית.

על-פי הנתונים חל גידול בנתניה ביחס לשנת תשפ"א במספר המסיימים אנגלית 5 יח"ל. כף גם במספפר המסיימים מתמטיקה 4 יח"ל. עם זאת, נרשמה ירידה מזערית במספר המסיימים 5 יח"ל במתמטיקה.

עליות חדות נרשמו בזכאי הסמכה טכנולוגית (מגמות מדעיות באקדמיה) ועלייה בזכאי ההסמכה הטכנולוגית המצטיינת. נתון נוסף מתייחס לגידול בזכאי ההסמכה הטכנולוגית המאפשרת קבלה ללימודי טכנאים והנדסיים.

נתון פחות טוב נרשם בעלייה באחוז הנשירה של כ-0.4%. מבחינה מספרית מדובר בשמונה תלמידים. עלייה זו, כך על-פי הערכות הינה בגידול במספר התלמידים שהגיעו לנתניה מאוקראינה. בהמשך, שבו אליה. כמו כן, במספר התלמידים העולים במעמד קבע, שטרם הוציא תעודת זהות ישראלית נכון לתקופה שהנתונים מתייחסים אליהם.

בכל מדדי האקלים החברתי שנמדדו, העיר נתניה נמצאת מעל הממוצע הארצי. הן בנתונים הבוחנים עידוד מעורבות חברתית ואזרחית, והן בפעילות התנדבותית ועידוד למנהיגות.