תקציב עיריית כפר יונה לשנת 2023: 222.5 מלש"ח

מנתוני ספר התקציב עולה, כי ההשקעה בתחום החינוך מהווה 47% מסך כלל ההוצאות. תקציב עיריית כפר יונה רושם גידול של כ-21 מלש"ח ביחס לשנת 2022.

0
499
שושי כחלון כידור
ראש עיריית כפר יונה, שושי כחלון כידור. צילום אביבית איזקסון

מנתוני ספר התקציב עולה, כי ההשקעה בתחום החינוך מהווה 47% מסך כלל ההוצאות. תקציב עיריית כפר יונה רושם גידול של כ-21 מלש"ח ביחס לשנת 2022.

חברי מליאת מועצת עיריית כפר יונה אישרו את תקציב עיריית כפר יונ לשנת 2023. התקציב יעמוד על סך של 222.5 מיליון שקלים. מעיון בספר התקציב עולה, כי תחום החינוך ממשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות של העירייה. ההשקעה בו מהווה כ-47% מסך כלל ההוצאות. כך גם בתקציבי הפיתוח. נתח משמעותי מתקציב הפיתוח הוקצה לטובת בניית מוסדות חינוך. זאת לצד תחזוקת ושיפוצי מוסדות החינוך וכן הקמת ושיפור סביבות הלמידה.

בתחום פינוי אשפה חל גידול משמעותי בתקציב. עלייה של כ-800 אלף שקלים לעומת אשתקד. מאז 2019 חל גידול של כשלושה מיליון ש"ח. תחום הגינון רשם עלייה של כ-250 אלף שקלים. זאת, בנוסף לתקציב בלתי רגיל (תב"ר) אותו הקצתה העירייה לנושא זה. גידול בתקציבים נרשמו גם בסעיפים הקשורים לשירותים חברתיים, תקשוב, אחזקת מתקני ספורט ומגרש הכדורגל החדש. השנה הסתמך הליך בניית התקציב, בין השאר, על מיפוי פניות התושבים למוקד שירות התושבים.

במסגרת אישור התקציב לשנת 2023 הרחיבו במועצה, בדברי ההסבר, על המהלכים לחזק מקורות כלכלה מניבים. זאת, כך הדגישו, באמצעות "תכנית המראה" של משרד הפנים. תוכנית זו, בה משתתפת כפר יונה, מאפשרת שיווק מגרשים נוספים באזור התעסוקה בית ליד. כמו כן, פועלת המועצה לקדם הקמת מרכז מסחרי נוסף ברחובות הברוש – הגליל. מהלכים אלה צפויים להגדיל משמעותית הכנסות המועצה מהיטלים ומתשלומי ארנונה מסחריים.

"התקציב משקף, במידה רבה מאוד, את העשייה שאנו מובילים בעיר ביתר שאת, ובכל התחומים", סיכמה ראש עיריית כפר יונה שושי כחלון כידור. בדבריה הודתה לכל הגורמים שעסקו בהכנת התקציב. גזברית העירייה ענבל דרור היימן ואנשי צוותה, מנכ"ל העירייה ששי מגידו, למנהלי ומנהלות האגפים. כמו כן הודתה לסגן ראה"ע שי רומנו המשמש כיו"ר ועדת כספים ולחברי המועצה.