תביעה נגד עיריית נתניה להקמת קאנטרי לאוכלוסיה הדתית

0
578
ד
עורך הדין ד"ר ניסן שריפי. צילום דורון זכריה

האם בצפון העיר יוקם קאנטרי לאוכלוסייה דתית וחרדית או מיזם אחר? על השאלה הזו צפוי לענות בית המשפט, במידה ויקבל את טענותיהן של חברת רז ניהול בתי מלון בע"מ, בבעלותו של איש העסקים אלי גרידיש וחברת יהלומי אי.גי.אס.טי בע"מ, בבעלותו של שמואל לבייב.

השבוע הוגשה לבית המשפט המחוזי עתירה, באמצעות בא כוחן של החברות, ד"ר ניסן שריפי, בבקשה להורות לעיריית נתניה להכיר בשתי החברות ובנציגיהן כזוכות במכרז שהתקיים בשנת 2007 להקמת מרכז ספורט לאוכלוסייה הדתית בצפון נתניה ולהפעלתו.

לטענת ד"ר שריפי, מאז זכייתן במכרז, השקיעו העותרות מיטב אונן והונן בקידומה של הזכייה והגשמתה הלכה למעשה "על מנת להביא את הזכייה במכרז לידי מימוש".

דווקא העירייה, כך לטענת ד"ר שריפי בעתירתו: "התנהלה בעצלתיים בכל הכרוך במימושו של המכרז, ועד לעצם היום הזה לא זכו העותרות לקבל את אישורו של משרד הפנים להסכמי ההקמה וההפעלה של מרכז הספורט".

בעיריית נתניה דוחים הטענות מכל וכל. בעירייה, אומנם, מאשרים כי פורסם מכרז והוגשה הצעה אחת. אולם, לדבריהם, ההצעה לא התאימה לדרישות העירייה "כאשר לאחר מו"מ ארוך- הודיעה החברה הזוכה כי לא תהיה מסוגלת להקים קאנטרי במקום וביקשה לסגת מהמכרז". בעירייה מוסיפים, כי לפני כשנתיים פנה, לראשונה, ד"ר שריפי, בבקשה שהחברה אותה הוא מייצג תקים קאנטרי במקום. "העירייה השיבה כי מרשתו היא זו שנסוגה מן המכרז ומכל מקום – המכרז במתכונתו המקורית כבר אינו עומד על הפרק. נדגיש, כי כיום אין כל רלוונטיות למכרז שפורסם בשנת 2007 בו הזכיין ויתר על זכייתו וכל טענה אחרת חוטאת לאמת".