אושרה למתן תוקף תכנית פינוי בינוי ראשונה בשכונת סלע

הוועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה אישרה למתן תוקף תוכנית פינוי בינוי ראשונה בשכונת סלע. התוכנית תקודם על ידי מינהל הנדסה בעיריית נתניה למתן היתרי בניה.

0
2034
תוכנית פינוי בינוי ראשונה בשכונת סלע אושרה להפקדה.
תוכנית פינוי בינוי ראשונה בשכונת סלע אושרה להפקדה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה אישרה למתן תוקף תוכנית פינוי בינוי ראשונה בשכונת סלע. התוכנית תקודם על ידי מינהל הנדסה בעיריית נתניה למתן היתרי בניה.

בעירייה מדגישים, כי התכנית כוללת הריסה ובניה של שמונה בניינים (116 יח"ד) בין הרחובות פרייבורג, גליקסון, צייטלין ופרישמן.
התוכנית כוללת הקמה של שלושה מגדלי מגורים לאורך כביש החוף. בנוסף, שני בניינים של עשר קומות לכיוון פנים השכונה. המיזם יכלול פארק גדול וכן מבני ציבור חדשים.

במסגרת התוכנית יקבל כל בעל נכס דירה חדשה בבניין חדש עם תשתיות חדשות. כל דירה חדשה תכלול ממ"ד כנדרש, מרפסת שמש וחניה תת קרקעית. עיריית נתניה אף חייבה את היזם להעמיד קרן תחזוקה לבעלי הדירות במתחם ל-10 שנים.

התוכנית הזו היא הסנונית הראשונה של ההתחדשות הנרחבת המתוכננת בשכונת סלע.
במהלך שלוש השנים האחרונות קידמה העיריה באמצעות מינהל הנדסה מסמכי מדיניות. המסמכים מתווים את התחדשות השכונה כולה. במסגרת מסמכי המדיניות ייהרסו כאלף יח"ד דיור. במקומם יקימו יזמים מגדלי מגורים בעיקר לאורך כביש החוף. כאשר בתוך השכונה יבנו בניינים של 10 קומות.

התוכנית עצמה אושרה להפקדה לפני כשנה, אך ההליכים התעכבו בשל הבחירות המקומיות, ובהמשך המלחמה.