עמק חפר: לא תותר הקמה של קמיני עץ

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה של המועצה האזורית עמק חפר קבעה: לא תותר הקמה של קמיני עץ; ולא יותרו קמינים באזור בניה צפופה

0
962
שימוש באמצעות קמין עצים בנתניה או באזור עמק חפר, מחייב עמידה בשורה של כללי איכות סביבה
קמין עצים. צילום Bigphoto

לא תותר הקמה של קמינים בשריפת עץ ולא יותרו קמיני עץ באזור בניה צפופה מעל 3 יח"ד לדונם. כך החליטה, השבוע, הוועדה לתכנון ולבנייה עמק חפר.

מבין אמצעי החימום הביתיים, קמינים המוסקים בעץ נחשבים למזהמים ביותר.

מדי שנה מתקבלות תלונות רבות, במוקד המועצה, של תושבים הסובלים מעשן קמיני העץ המגיע מבתים סמוכים להם.

העשן הנפלט כתוצאה משריפת עץ מהווה פוטנציאל לפגיעה בריאותית, בעיקר עקב שאיפת חלקיקים אל מערכת הנשימה.

כיוון שאורכו של החורף בישראל הוא מספר חודשים. השימוש במתקני חימום הוא לזמן קצר. המתקנים אינם מתוחזקים במהלך השנה, כפי הדרוש, וכמקובל בארצות קרות. לכן זיהום האוויר עלול להחמיר.

גם המשרד להגנת הסביבה נתן בשנה האחרונה את דעתו בנושא קמיני העץ. "תנורי חימום ביתי המוסקים בעץ נחשבים למזהמים ביותר באמצעי החימום הביתי. המזהמים מכולם הם אלו שלא נבנו בתקנים הנדרשים". במשרד להגנת הסביבה קבעו, שהמזגן הוא אמצעי החימום הנקי ביותר מבחינת פליטות מזהמים.

בעקבות תלונות התושבים קבעה הוועדה לתכנון ולבנייה עקרונות עדכניים לשימוש בקמינים ובהם:

יש להפחית ככל הניתן את הפגיעה באיכות הסביבה, זיהום האוויר, מטרדי עשן וריח כתוצאה משימוש בקמינים.

לא תותר הקמה של קמינים בשריפת עץ. בתנאי ההיתר יצוין איסור שריפת עצים בקמין.

בנוסף לא תותר הקמת קמינים באזור בניה צפופה (מעל 3 יח"ד לדונם).

גובה ארובה מינימלי לקמין: 100 ס"מ מעל גג עליון ומעל גובה פתחים של בתים סמוכים ברדיוס 10 מ' (מינ') ובהתאם להנחיות איגוד ערים לאיכות הסביבה.

בבקשה להיתר בניה חובה לכלול, בין השאר, חתך דרך הארובה ותכנית סביבה.  התכנית תכלול בתים סמוכים לחלקת המבקש (תכנית העמדה בקנ"מ מתאים)

יש לעמוד בתקן ישראלי התקף (ת"י 383/ב, ת"י 1368 ). או להגיש דו"ח מעבדה מוסמכת כחלק מהדרישות בהיתר. המועצה תאשר שימוש רק באביזרים מאושרים עפ"י דרישות התקן.

בנוסף קבעה הוועדה המקומית, כי יש לקבל את התייחסות השכנים בחלקות גובלות. כמו כן התייחסות הוועדה המקומי כתנאי הכרחי להיתר.