נדחתה תביעה של אישה לשלום בית

0
103
בתמונה: פטיש בו נוהגים להשתמש שופטים - המייצג החלטת בית משפט
צילום fotolia

"כאשר אישה תובעת שלום בית בבית הדין הרבני, עולה מיד שאלת תום הלב כשהיא מפצלת את תביעותיה ומגישה תביעת מזונותיה או מזונות ילדיה בבית המשפט" קבעו דייני בית הדין הרבני בנתניה, אשר דחו את תביעתה של האישה לשלום בית.

בני הזוג, תושבי האזור, נישאו לפני כשש שנים. לפני כשלוש שנים עלו נישואיהם על שרטון ובשנת 2013 הגישה האישה לבית הדין הרבני תביעה לגירושין, לטענתה, על רקע סבל ארוך שנים וניצול קר של הבעל. נגד הבעל הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ.

למחרת הגשת התביעה הגיש הבעל בקשה לביטול הצו. מספר ימים לאחר מכן הגיש הבעל בקשה להקדמת דיון לסידור גט וטען, כי הוא מוכן לתת גט לאשתו. באותו יום ביקשה האישה למחוק את תביעת הגירושין. האישה טענה, כי לאחרונה הם החלו בייעוץ זוגי. במקביל פתחה האישה תביעה לשלום בית. האישה טענה, כי חששה שבעלה יעזוב את הארץ וכדי שלא תשאר קרחת הגישה תביעת גירושין.

מספר ימים לאחר מכן הגיש הבעל תביעה לגירושין. בעוד שהאישה טענה, כי בייעוץ פסיכולוגי נאמר לבני הזוג שהם צריכים ללכת לייעוץ זוגי, טען הבעל, כי מסקנת היועצת היתה שעל בני הזוג להתגרש. עוד טען הבעל, כי יש בניהם חוסר התאמה. האישה מצידה טענה, כי היא אישה מסורה וכי היא לא מוכנה לגירושין, כיוון שלא היה ניסיון אמיתי לשלום בית.

בהמשך התברר, כי האישה הגישה תביעה נוספת לפירוק שיתוף ומזונות בבית המשפט לענייני משפחה. גם במסגרת תביעה זו הוגשה בקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ נגד הבעל. האישה טענה, כי התביעה הוגשה כיוון שחששה מעגינות ומכך שהבעל ישאיר אותה חסרת כל.

בדין בבית הדין הרבני על תביעת הגירושין טען הבעל, כי מאס באשתו וכי התקשורת בניהם לקויה. הבעל אף טען, כי נפגע מאד מההליכים המשפטים שהתנהלו נגדו והוא אינו מעוניין בהמשך הקשר. האישה טענה, כי הבעל לא הזכיר ולו מקרה אחד המטיל דופי בהתנהלותה וכי סירב לשתף פעולה בהליך היעוץ.

בית הדין לא קיבל את טענות האישה וקבע, כי "תהום עמוקה פעורה בין התנהגותה זו של האשה לבין רצון כנה לשלום בית. הטלת עיכוב יציאה בערכאה אחת תיכף ומיד לאחר שערכאה אחרת ביטלה צו שכזה, וזאת תוך הגשה מידת של תביעה מחודשת שזכרה לא בא עד אותה שעה, ושאף לא קיבלה נכון לאותם ימים כל מענה מהותי, אינה אלא בבחינת התנהגות נקמנית. כך בדיוק הם פני הדברים באשר להגשת תביעה לפירוק שיתף לצד תביעה לשלום בית, שתי תביעות אלה אינן יכולות לדור בכפיפה אחת, המבקשת שלום בית צריכה לבוא בשער ביה"ד בידיים נקיות".

דייני בית הדין הרבני בנתניה הרב יעקב זמיר, הרב אברהם שינדלר והרבה יהודה יאיר בן מנחם, דחו את תביעתה של האישה לשלום בית. בנוסף המליצו הדיינים לאישה להתגרש מבעלה בצורה מוסכמת, מושכלת ומכובדת. במידה ולא תרצה האישה להתגרש ישקול בית הדין לחייבה בגט.