כביש הגישה החלופי למחנה 21 – במהלך הרבעון השני של 2024

בפגישה שיזמה ראש עיריית כפר יונה, שושי כחלון כידור, בהשתתפות נציגי משרד הביטחון וחברת "נתיבי ישראל", נקבע רשמית התאריך בו יחלו העבודות לסלילת כביש הגישה החלופי.

0
388
שושי כידור - בדיון על כביש הגישה החלופי למחנה 21 - כפר יונה

בפגישה שיזמה ראש עיריית כפר יונה, שושי כחלון כידור, בהשתתפות נציגי משרד הביטחון וחברת "נתיבי ישראל", נקבע רשמית התאריך בו יחלו העבודות לסלילת כביש הגישה החלופי.

בפגישה, שכללה בנוסף את מהנדס עיריית כפר יונה אלי דיגא ומנהל מחלקת תכנון אסטרטגי ליאור טננבום, דנו הצדדים בפרטים הטכניים.

עלות הפרויקט נאמדת ב-100 מיליון שקלים. סכום זה כבר תוקצב על ידי משרד התחבורה. זאת, בעקבות מאמצי העירייה, שכללו פגישות והתכתבויות עם כל הגורמים הרלוונטיים. מהלכים אלה הובילו להפרדת הכביש האמור ממגה הפרויקט "כביש עוקף 57 צפון". זאת, כדי לזרז את סלילתו.

הכביש יחבר את הכניסה החדשה למחנה הצבאי לצומת חניאל. כאשר, השער הקיים כיום יהווה שער חירום בלבד, ולא תתאפשר כניסה דרכו למחנה.

המשמעות היא, כי הכביש ברחוב גילה ישוב לשמש כביש עירוני. כביש המשרת אך ורק את תושבי שכונת גבעת אלונים.

המאבק להקמת כביש הגישה החלופי החל בעקבות העתקת בתי הדין והכלא הצבאיים למחנה. צעד זה הפך את רחוב גילה לדרך הכניסה היחידה למחנה. כמו גם, לשכונת גבעת אלונים עצמה. היקפי התנועה החוצה העוברת ברחוב עירוני צר, גורמים לשיבושים קשים ולפגיעה באיכות החיים של התושבים. את המאבק מובילה ראש העירייה, שושי כחלון כידור, שבמהלך השנים תקפה ודרשה פתרונות מגורמי הביטחון ומשרד התחבורה.