ירידה ארצית בביקוש לדירות חדשות-בנתניה עליה

0
97
פועלי בניין, דירות למכירה בנתניה
צילום fotolia

מסקר שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי בחודשים ינואר-מרץ 2017 עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן) על כ-11 אלף יחידות, מתוכן 62% דירות חדשות נמכרו לציבור הרחב והיתרה, כ-38% הן דירות שלא למכירה – לשימוש עצמי של בעלי זכויות בקרקע או לקבוצות רכישה או להשכרה. במהלך חודשים אלה נרשמה ירידה של כ-2.9% בכמות המבוקשת של הדירות החדשות, זאת במקביל לחודשים ינואר-מרץ 2016.

עוד עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כי "במרכיבי הכמות חלה עליה של 8.6% במספר הדירות החדשות שנמכרו, עליה זו ברובה נובעת מהשינויים העונתיים. לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה ירידה של 6.9% וירידה של 17.3% במספר הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן".

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי למרות הירידה הארצית, בנתניה חלה עליה בכמות המבוקשת של דירות חדשות. בין החודשים אפריל 2016 עד מרץ 2017 הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על 1435 דירות, מהן נמכרו 1276 דירות. בתקופה המקביל שנה קודמת עמדה הכמות המבוקשת על 1399 דירות, מהן נמכרו 1183 דירות.