יקר מדי: סערת הארנונה בקדימה-צורן נמשכת

0
948
קדימה-צורן, צילום מתוך אתר מועצת קדימה-צורן

משחק כסאות פוליטי מנע, בפועל, קיום הישיבה לאישור בקשת מועצת קדימה-צורן את אישור צו הארנונה המעורר סערה ביישוב עצמו – זאת על רקע הצעת ראש המועצה, שביט מס, להעלאת הארנונה למגורים ב-5%.

בישיבת המועצה שקדמה לישיבה בנושא צו הארנונה, הגיעו רוב של 6 חברי קואליציה, מול 5 חברי אופוזיציה. אולם, בהמשך הערב, החלו חברי המועצה לעזוב את הישיבה בזה אחר זה. בתחילה עזב אחד מחברי הקואליציה את הישיבה, דבר שהוביל לשוויון. זמן קצר לאחר מכן, עזבו בזה אחר זה חברי קואליציה ואופוזיציה – דבר שהוביל להעדר קוורום (מינימום חברי מועצה הנדרשים להצבעה א.ח) ולחוסר יכולת לנהל את הישיבה. עקב כך נדחתה הישיבה בנושא צו הארנונה למועד מאוחר יותר.

ההצעה לייקור הארנונה עוררה, כאמור, התנגדות הן מצד חברי אופוזיציה והן מצד חברי קואליציה. בין המתנגדים: חבר המועצה מטעם הקואליציה, תומר יעקב, אשר טוען כי "תוספת של 5% לארנונה, בנוסף להתייקרות אוטומטית של 2.18%, תיצור עוול כלפי הציבור, אשר משלם מדי שנה מאות שקלים עקב מנגנון חישוב מעוות". עיקר התנגדותו, כך מסר לעיתון השרון שלי, נובעת – לטענתו – "בעלייה חדה, לא מידתית ובלתי סבירה אשר במקרה הטוב ,במידה ותאושר, תשמש לכיסוי גירעונות המועצה – כאשר אף לא אחד מחברי המועצה יודע מה מתוכנן להיעשות עם תוספת הגבייה על בסיס תכנית שנתית סדורה".

חבר מועצת קדימה - צורן, תומר יעקב
חבר מועצת קדימה – צורן, תומר יעקב