דלג על המודעה
העיכובים בבניית מבני חינוך – למי מגיע ציון נכשל?

העיכובים בבניית מבני חינוך – למי מגיע ציון נכשל?

ד”ר ניסן שריפי (שוב) מסיר את הכפפות: במכתב הנושא את הכותרת “לעיריית נתניה מגיע ציון נכשל”, פנה ד”ר שריפי לראש עיריית נתניה, מרים פיירברג-איכר, בבקשה כי תפעל לזירוז הליכי בניית מוסדות חינוך חדשים. במכתבו תקף וביקר בחריפות את התנהלות העירייה בתחום. את עיקר זעמו מפנה ד”ר שריפי לעיכובים בבניית בית הספר הממלכתי דתי קרליבך וכן חטיבת הביניים בשכונת רמת פולג – עיר ימים. “בניגוד למצגים שהוצגו בפני נציגות ההורים על ידי פקידי מינהל החינוך בעירית נתניה, כאילו עוכבו לכאורה תקציבי בינוי לבניית מוסדות חינוך, הרי שקיבלתי את תשובת משרד החינוך, לא לפני שלשכת שר החינוך ננזפה על ידי מבקר המדינה בשל העיכוב במענה”, ציין בפתח דבריו ד”ר ניסן שריפי. עוד לדבריו: “משרד החינוך מציין, כי ‘מינהל הפיתוח אינו מעכב תקציבי בינוי לבניית מוסדות חינוך’. עוד יצוין כי גם בירור שערך מינהל הפיתוח עם עירית נתניה זכה למענה, כי אין הקפאת בניה של מוסדות חינוך ברשות”. ד”ר ניסן שריפי על הבדלי הגרסאות בין גורמים בעיריית נתניה לבין משרד החינוך: “או עיריית נתניה או משרד החינוך מוסרים נתונים שקריים וכוזבים. מכיוון שקשה להאמין, כי משרד החינוך ימסור נתונים שאינם נכונים הן למבקר המדינה והן ליועצת המשפטית למשרד החינוך, הרי שנמצא כי עירית נתניה היא זו אשר כלל איננה עושה את מלאכתה…” ד”ר שריפי ציין במכתבו, כי תגובה זו של משרד החינוך סותרת את עמדת עיריית נתניה, המעכבת בניית מוסדות חינוך (בעיקר ביה”ס קרליבך וחטיבת הביניים בשכונת “עיר ימים”), בטענה כי לא הועברו תקציבי פיתוח: “גם בבית המשפט המחוזי הצהירו נציגי עיריית נתניה כי ‘ ביה”ס קרליבך יבנה בתוך שנה’. אולם, מאז חלפו להם כמעט שנתיים ובית ספר קרליבך לא נבנה”. בהמשך פנייתו תקף ד”ר שריפי קשות את התנהלות העירייה בעניין זה...