דלג על המודעה
פרשה 512: תשע שנות מאסר לריקו שירזי

פרשה 512: תשע שנות מאסר לריקו שירזי

בית המשפט המחוזי בתל אביב, במעמד שלושה שופטים, גזר על ריקו שירזי, תושב נתניה, תשע שנות מאסר בפועל בגין סיוע להריגה וקשירת קשר לביצוע פשע. שירזי נעצר במסגרת פרשה 512 והורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות של סיוע להריגת גיא יחזקאל ובקשירת קשר לניסיון החיסול של אסי אבוטבול בפראג. בעקבות הסדר טיעון שנעשה בין הצדדים, הודה שירזי בעובדות בכתב האישום המתוקן, ממנו עולה, כי הרקע למעשים הוא מאבקי שליטה שהתחוללו בין משפחות פשע בישראל ומאבק על אזורי שליטה באזור השרון בפרט ובעסקי ההימורים בכלל. באשר לסיוע להריגת גיא יחזקאל עתרה התביעה לעונש של 12.5 שנות מאסר. התובע טען בדבריו, כי הסיוע בא לידי ביטוי במתן אישור מפורש לפגיעה ביחזקאל וכי הדבר לא היה יוצא אל הפועל לולא נתן שירזי את ההוראה. בנוסף טען התובע, כי הסיוע בא לידי ביטוי במימון כספי שהובטח לפני הריגת יחזקאל ושניתן לאחר הריגתו. באשר לאישום הנוסף – קשירת קשר לניסיון החיסול של אסי אבוטבול בפראג טען התובע, כי באירוע זה נפצעו עוברי אורח כתוצאה מהשלכת רימון יד. עוד טען התובע, כי מעשיו של שירזי מחייבים את בית המשפט להטיל עונשים כבדים על עבריינים בכירים, שדוגמת שירזי, ענישה כבדה ביחס לתוצאת המעשים שביצע, כמו גן משיקולי הרתעת עבריינים בכירים אחרים מביצועם של מעשים דומים. פרקליטיו של שירזי טענו, לעניין גיא יחזקאל, כי יש לראות את דבריו של שירזי כתגובה מתגוננת ולא כיוזמה התקפית. כריאקציה ספונטנית ולא מחשבה מתוכננת – הכל על רקע סכנת החיים המיידית שהובאה לידיעתו, בתקופה בה היה נתון לאיומים ולניסיונות חוזרים ונשנים להורגו. באשר לקשירת קשר לפגיעה באסי אבוטבול טענו הפרקליטים, כי אין כל פירוט בכתב האישום המתוקן על איזו פגיעה מדובר, מתי היא אמורה לצאת לפועל או באיזה אופן. לטענתם בשורה התחתונה...