דלג על המודעה
Combar קידום אתרים ושרותי שיווק דיגיטלי לעסקים
השמאי הממשלתי – מחירי הדירות ממשיכים לעלות

השמאי הממשלתי – מחירי הדירות ממשיכים לעלות

כמדי רבעון פרסם השמאי הממשלתי הראשי, טל אלדרוטי, סקר השתנות מחירי דירות בנות ארבעה חדרים בערים הגדולות בארץ, ברבעון השני של שנת 2016. במסגרת הסקר נבדקו 16 ערים, בהן תל אביב, חיפה, באר שבע, הרצליה, כפר סבא, פתח תקווה, אשדוד, אשקלון, אילת, רחובות, רמלה, ירושלים, מודיעין, ראשון לציון, חולון ונתניה. ברבעון השני של שנת 2016 חלה עליה של 2.5% במחירי דירות בנות ארבעה חדרים, ביחס לרבעון הראשון של שנת 2016. עוד עולה מהסקר, כי בנתניה חלה עליה של 2% – מחיר ממוצע לדירה בת ארבעה חדרים בנתניה עומד ברבעון השני של שנת 2016 על 1,670,000 שקלים. מתוך הערים שנסקרו, רק בשתי ערים – חיפה ורחובות לא חל שינוי במחירי הדירות. ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, חלה בנתניה עליה של 9% במחירי דירות בנות ארבעה חדרים, בעוד שהעליה הממוצעת, בערים שנסקרו, עומדת על 8%. נודע, כי דירות בנות חמישה חדרים לא נבדקו, בשל ריבוי שטחי ההצמדה כגון גגות וחצרות והן בשל השונות ברמת הבניה של דירות אלה. כמו כן דירות בנות שלושה חדרים לא נבדקו, שכן קיים בהן מיעוט יחסי של עסקאות, במרבית הרים וקיימת שונות רבה במאפיינים שלהן. דירות בנות ארבעה חדרים נבדקו, כי דירות אלה בבנייה רוויה הן המוצר השכיח בשוק הדירות העירוני הכללי וכי קיימת לגביו שונות נמוכה יחסית. השמאי הממשלתי הראשי, טל אלדרוטי, ציין בסקר, כי “מחירי הדירות המשיכו לעלות ברבעון הנסקר בטווח שיעורים הדומה לאלו שנצפו בשנה החולפת. השפעות תכנית מחיר למשתכן טרם באו לידי ביטוי ברבעון הנסקר בערים שנצפו. בין היתר משום העובדה שכמות קטנה יחסית של דירות הגיעה, עד כה, אל הצרכן הסופי וכן בשל מיעוט פרויקטים מסוג זה בערים...
נתניה: מחירי הדירות ממשיכים לעלות

נתניה: מחירי הדירות ממשיכים לעלות

הדירות שנבדקו במסגרת הסקר הן דירות בנות ארבעה חדרים, דירות חדשות ודירות יש שניה. עם פרסום הסקר מסר השמאי הממשלתי הראשי, טל אלדרוטי, כי מטרת הסקר היתה לזהות ולבודד את שיעורי השתנות המחירים בתקופת הסקירה ביחס לרבעון הקודם. לנוכח ריבוי המשתנים המשפיעים על מחירי דירות ורמת ההטרוגניות הרבה במאפייניהן, נבחרו מתוך כלל העסקאות ברבעונים הרלוונטים דירות בעלות מאפיינים הומוגניים ככל שניתן, שכמות העסקאות בהן גבוהה יחסית. מתוך כך לא נבדקו במסגרת הסקר דירות בנות חמישה חדרים ומעלה, הן בשל ריבוי שטחי ההצמדה כגון גגות וחצרות והן בשל השונות ברמה הבניה של דירות אלה, שחלקן בנויות ברמת גימור גבוהה במיוחד. עוד נמסר, כי גם דירות קטנות בנות שלושה חדרים ומטה לא נכללו בסקר, שכן קיים בהן מיעוט יחסי של עסקאות במרבית הערבים וקיימת שונות רבות במאפייניהן. בדיקת דירות אלה לדברי השמאי היו מביאות לסטיית תקן רחבה. לעומת זה דירות בנות ארבעה חדרים בבניה רוויה, הן המוצר השכיח כיום בשוק הדירות העירוני הכללי וסקירת מאות עסקאות מאפשרת זיהוי מספר של ההשתנות במחיר. מבדיקת השמאי עולה, כי המחיר הממוצע של דירות בנות ארבעה חדרים בנתניה, נכון לרבעון השלישי של שנת 2015, הוא 1,559,000 שקלים – עליה של אחוז אחד מהרבעון הקודם, אולם עליה של תשעה אחוזים מהרבעון המקביל בשנה שעברה. עוד עולה מהסקירה, כי ברבעון שנבדק נצפתה ברוב הערים עליה במחיר הדירה הממוצע ביחס לרבעון הקודם. בארבע ערים חלה ירידה במחירי הדירות – תל אביב שני אחוזים, ירושלים שבעה אחוזים, רחובות שני אחוזים ורמלה ארבעה אחוזים. בכפר סבא חלה עליה של ארבעה אחוזים מהרבעון הקודם ושמונה אחוזים מהתקופה המקבילה אשתקד. מחיר דירת ארבעה חדרים בכפר סבא הוא בממוצע 1,789,000 שקלים. עליה זהה נרשמה באשדוד, שם המחיר הממוצע הוא 1,416,000 שקלים. השמאי הממשלתי ציין,...