דלג על המודעה
Combar קידום אתרים ושרותי שיווק דיגיטלי לעסקים
נתניה: גידול חד בקצב שיקום חזיתות בניינים

נתניה: גידול חד בקצב שיקום חזיתות בניינים

במהלך שנת 2015 ישופצו כ-30 בניינים במסגרת מיזם “שיקום חזיתות”; עד כה שופצו כ-2,000 יחידות דיור; מרכז העיר מוביל במספר הבניינים ששופצו; גידול בביקושים לשיפוץ בשכונות הוותיקות. במהלך שנת 2014 שופצו בנתניה, במסגרת הפרויקט העירוני “שיקום חזיתות”, 23 בניינים. בעקבות זאת תיקנה ח.ל.ת את תחזית העבודה לשנת 2015 ועל-פי אומדן העבודה ייכנסו לשיפוצים במהלך שנת העבודה 2015 כ-30 בניינים. במספרים יבשים מדובר, נכון לסוף שנת 2014 ב-138 בניינים ששיפוצם הסתיים, בהם מתגוררים כ-2,000 משפחות.  מעקב נתניה און ליין אחר התקדמות פרויקט “שיפוץ חזיתות” העירוני המבוצע באמצעות החברה לפיתוח נתניה (ח.ל.ת) מצביע על מדדים חיוביים – מעבר לאומדנים שנקבעו. הפרויקט, שאושר על-ידי מועצת העיר בסוף שנת 2009 והחל בפועל במהלך חודש מאי 2010, יועד לתת מענה לבניינים בני עשר שנים לפחות, שוועדי הבניינים מעוניינים לשפצם – זאת באמצעות מטריה נרחבת של ליווי אנשי מקצוע ושירותים מקצועיים, תמריצים והטבות כלכליות, השגת הלוואות, ביטוח, פיקוח על העבודות וסיוע צמוד לוועדי הבניינים לקדם את שיפוץ החזיתות.  מניתוח הנתונים עולה, כאמור, כי מספר הפרויקטים הישירים בהם טיפלה ח.ל.ת בלבדה, עומד נכון להיום (דצמבר 2014)3 על 138 בניינים ששופצו פיזית (הנתון אינו כולל שמונה פרויקטים נוספים במתחמי בניינים, שכללו בין השאר גורמי שיכון אחרים). בעוד שבשנת 2010 שופצו 13 בניינים, בשנת 2011 שופצו 19 בניינים, במהלך 2012 שופצו 23 בניינים, הרי שבמהלך שנת 2013 שופצו 26 בניינים וכעת 23 בניינים. בח.ל.ת מעריכים, כי חלק מהעיכובים נבעו בשל בדיקות שביצעו ועדי בניינים באשר לאפשרויות תמ”א 38, שאינם מתאימים לבניינים רבים.  עוד עולה מהנתונים, כי מרכז העיר מוביל באופן יחסי במספר הבניינים ששופצו – זאת ביחס לשכונות ותיקות כדוגמת דורה, קריית נורדאו ושכונות הרצף – אולם – במהלך השנתיים האחרונות הוכפלו הביקושים לשיפוץ בשכונות הוותיקות. “לפרויקט ‘שיקום...