תקציב עיריית נתניה לשנת 2022 יוצא לדרך

הצעת תקציב עיריית נתניה לשנת 2022 הכוללת את התקציב השוטף ואת תקציבי הפיתוח - תעמוד על כ- 2.4 מיליארד שקלים; תקציב החינוך מהווה יותר מ-40 אחוז מהתקציב הכולל

0
300
ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג איכר. צילום באדיבות דוברות עיריית נתניה

בימים אלה הסתיימה הכנתה של הצעת תקציב עיריית נתניה לשנת 2022. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 עומדת על כ- 1.9 מיליארד שקלים. תקציב הפיתוח יעמוד על סך כולל של כ- 532 מלש"ח.
סה"כ עומדת הצעת התקציב הרגיל העירוני והבלתי רגיל על סך של כ- 2.4 מיליארד ש"ח.

בהצעת התקציב ניתנו דגשים מיוחדים להשקעה במערכת החינוך העירוני. כמו כן לפעילויות חברה ופנאי, לחזות וניקיון פני העיר, להגדלת ההשקעה בתחום שירות לתושב וחדשנות. זאת ועוד לקידום נושאי הנגישות למבני הציבור ובמרחב הציבורי בכלל.

הצעת התקציב כוללת בתוכה דגש להקמה של אולמות ספורט חדשים בבתי הספר ברחבי העיר.

לעידוד התיירות בעיר – יקודמו אירועי תרבות וספורט ובראשם אירועי המכביה ה-21 שיתארחו בנתניה, במקביל לערים ירושלים וחיפה. אירועים אלה צפויים להוות אבן שואבת למשתתפים ולתיירים רבים מכל העולם.

משבר הקורונה והשפעתו על התקציב השנתי

מעיריית נתניה מסרו, כי השנים 2020 ו- 2021 היו שנים מאתגרות עקב משבר הקורונה. השלכותיו החברתיות והפיננסיות ניכרות ומורגשות בחיי היום יום של כולם. השלכות אלה הן אף צפויות ללוות אותנו עוד שנים רבות.

עוד מסרו, כי המשבר השפיע ישירות על תקציב העירייה והיקף הפעילות בשנים אלו. משבר הקורונה גרר אחריו מחסור במקורות כספיים. בכלל זאת בשל צמצום פעילות שוטפת בתקופת הסגרים.

"בשנת הכספים הקרובה העירייה תמשיך לפעול תחת השלכות המשבר. תוך התנהלות זהירה ובבחינה תקציבית מדוקדקת וקפדנית, בד בבד עם המשך הענקת שירות מיטבי לתושבים".

"הנחת העבודה לשנת 2022 מסתמכת על פעילות רגילה שוטפת. במידה וחלילה תהא התפשטות של גל נוסף בתחלואה, יבוצעו שינויים תקציביים בהתאמה".

"חשוב להדגיש, כי עם אישור תקציב המדינה, פחת חוסר הוודאות לקבלת תקציבים ממשלתיים, בעיקר מצד הקצאות תקציבי הפיתוח. הנחת הבסיס היא, כי השנה העירייה תוכל לתקצב חזרה חלק מהפעילויות שצומצמו בשנים עברו. בכך תמשיך לשמר את ההישגים המשמעותיים שנצברו עד המשבר. יותר מכך – לקדם, לפתח ולהוסיף שירותים לתושבים בתחומי החינוך, הרווחה, הניקיון והתרבות.

ראש העיר, מרים פיירברג-איכר, התייחסה להצעת התקציב. "אני מאמינה כי עם בואנו לערוך תקציב עירוני, עלינו לפעול באחריות מרבית. תוך הנחות יסוד שמרניות שנועדו לשמור על הקופה הציבורית. מאידך – אנחנו ממשיכים לעשות כל מאמץ כדי לגייס תקציבים ייעודיים. יש לי יסוד סביר להניח שבמהלך השנה נוכל להרחיב את המסגרת התקציבית ולערוך מקצה שיפורים ותוספות במסגרת עדכוני תקציב. זאת על מנת לתת שירות מירבי ומיטבי לתושבי נתניה".

עיקרי התקציב

חינוך וחברה

הצעת התקציב משקפת השקעה עירונית משמעותית בתחום החינוך. תקציב החינוך מהווה 40.5% מסך כלל התקציב העירוני הרגיל. כמו כן מהווה 35% מסך תוכניות הבינוי והפיתוח וההשקעה בהקמת מוסדות חינוך חדשים. זאת בנוסף להרחבות המתוכננות במס' בתי ספר קיימים.

הצעת התקציב כוללת את התכנית הפדגוגית החדשנית "נתניה מח"ר".
כמו כן, כוללת השקעה זו:

*המשך תקצוב התוכניות לשיפור הזכאות לבגרות שעלה בתש"פ לכ- 82.3%
*תקצוב מרכזי הגיל הרך בשכונות העיר לרווחת התושבים
*רחובות, מבני ציבור, מבני חינוך, גינות ציבוריות, אגם החורף וחופים.
*תקצוב להוראת הרובוטיקה ולימודי ה-STEM לתלמידי בתי הספר היסודיים עם ארגון First Israel (פירסט ישראל) השייך לטכניון.

כמו כן פעילות של מגרש ההדרכה לבטיחות בדרכים תתחדש. יוגברו סעיפי אחזקות במוסדות החינוך לצורכי ניקיון ומיזוג. יורחבו שירותי תמיכה וטכנאים בבתי הספר לשיפור הישגי תלמידים ולמידה מרחוק. זאת ועוד תקצוב נוסף לטיפוח מחוננים, העשרה במרכז פסגות, הגדלת תקני תומכות למידה בבתי הספר. כן פיתוח מצויינות מגדרית, הרחבת תוכנית "סטודנטים בונים קהילה" והעמקת נושא טיפוח הנוער בשכונות. בשנת הלימודים תשפ"ג יתקיימו פרויקט שיעורי שחמט בבתי הספר וכן פרויקט "כיתות רוקדות".

תקציב הרווחה

התקציב יכלול הקמה של תכנית אפ 60. מרכז שמטרתו לתמוך בזיקנה פעילה ועצמאית הכוללת תעסוקה, אורח חיים בריא וניהול תקופת חיים חדשה לכלל זקני העיר. כמו כן בנייה של מבנה חדש עבור מעש – מרכז יום תעסוקתי -שיקומי עבור אנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית. הרחבת מרכז הזדמנות בתעסוקה למתן שירות לכלל אוכלוסיית העיר אשר יכלול יעוץ, סדנאות והכשרות והקמת מרכז תרבות ופנאי לאזרחים ותיקים בשכונות הדרום.

השנה ייפתח מועדון נוער חדש באצטדיון נתניה, בהשקעה נרחבת של כ – 3 מלש"ח והקצאת מימון עירוני של 0.4 מלש"ח להפעלת המועדון.

כמו כן ישופצו מועדוני קידום הנוער בשכונות: סלע ונאות שקד. יתוגברו סעיפי פעילות ויוזמות לנוער ויתוגבר כוח האדם לטיפול בנוער עולה.

בחינוך בלתי פורמלי יתוגברו תקציבי המרכזים הקהילתיים והמתנ"סים ברחבי העיר, לרווחת התושבים.

שיפור פני העיר

בהצעת התקציב תוספת משמעותית לשיפור פני העיר וניקיונה ובנושאי גנים ונוף. היקף ההוצאה לניקיון העיר יגדל בשנת 2022 בכ- 7 מלש"ח אל מול סך ההוצאה התקציבית בשנת 2021 שהוגדלה אף היא במהלך השנה.

יושם דגש בתפעול באמצעות הגברת פיקוח ואכיפה על עבודת קבלנים בתחומי טאוט רחובות ופינוי אשפה. יתווספו מכונות ואמצעים מכניים לניקיון הרחובות. כמו כן יגדל תקנים לפקחים וכן טיפוח מתחם השוק העירוני. מתוכננת השקעה משמעותית בשיקום גינות קיימות, תוספת תקנים ומכונות שטיפה חדישות.

במסגרת זו תתבצע התייעלות נוספת בנושא אנרגיה ומשבר האקלים. תוחלף תאורה ישנה לתאורה מתקדמת בטכנולגיית הלדים, יותקנו גגות סולריים, יופעלו רכבים היברדיים ועוד.

תיירות

בתחום התיירות כוללת הצעת התקציב מספר סעיפים. תגבור התקציב לעמותה לעידוד התיירות. החייאת מרכז העיר לאחר משבר הקורונה, בדגש על קידום אירועים וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים. אירוח המכביה שיביא לעליה בתיירות והגדלת הצריכה.

תרבות ואירועים

השנה תוגברו סעיפי האירועים לכלל מגזרי האוכלוסיה תוך התאמה לסעיף טרום משבר הקורונה. זאת בעקבות יציאה מהמשבר וחזרה למתכונת של אירועים שנתיים, חגי ישראל, פסטיבלים ואירועי קיץ.

אגף שירות וחדשנות

האגף האמון על שירות לתושב יתוגבר השנה בשני מוקדנים "רואים" לשיפור השירות וקיצור זמני ההמתנה. כמו כן תבוצע הגדלת תקציב לאגף במטרה להגדיל את הפעילות בתחום אחריותו: מסכי מולטימדיה ומערכת CRM לניהול קשרי לקוחות. תוך ייעול תהליכי שירות פנימיים וחיצוניים.

וטרינר עירוני

השנה יוגדלו התקציבים במטרה להעניק ולהגדיל את שירותי עיקור חתולים באופן משמעותי באמצעות וטרינרים עירוניים (תוספת תקן) וקבלן חיצוני.

תקציבי פיתוח

תקציב העירייה לפיתוח לשנת 2022 יעמוד על כ – 532 מלש"ח. התקציב מורכב מהקצאות משרדי ממשלה, רמ"י (רשות מינהל מקרקעי ישראל) מפעל הפיס, הלוואות וקרנות פיתוח. בתוספת תקציבי החברות העירוניות יעמוד תקציב הפיתוח על סך כולל של – 655 מלש"ח

העירייה מתכננת לבצע מספר פרויקטים כלכליים מניבים בהיקף של כ- 222 מלש"ח. זאת בפריסה ל-3 שנים. השנה יוקצו 74 מלש"ח לטובת פרויקטים אלו:

1.פרויקט גגות סולאריים- היקף הפרויקט כ- 200 מלש"ח יתפרש על פני 3 עד 5 שנים.
2.התקנת לדים לתאורת רחוב חסכונית- 22 מלש"ח מתוכם 19 מלש"ח כמימון עירוני . הפרויקט יבוצע תוך שנה וכבר בשנה השניה יירשם חיסכון של כ 50% בצריכת חשמל תאורת רחובות.
3.פרויקט שיפוץ והתאמות מבנה בית לנ"י הישן בהשקעה של כ- 35 מלש"ח והפיכתו למשרדים של מינהל הרווחה ואגפים שירותיים נוספים. הפרויקט יחסוך לעירייה דמי שכירות בהיקף משמעותי.
4.פיתוח מתחמים חדשים והרחבת מתחמים קיימים במטרה להביא לפיתוח ומינוף העיר על פי התכנית הבאה: פרויקטים לפיתוח באמצעות חל"ת – החברה לפיתוח ותיירות נתניה בע"מ – וללא מימון עירוני.
היקף ההשקעה של כ- 93 מלש"ח, כאשר מקורות המימון העיקריים הינם: היטלי פיתוח, הרשאות מרשות מקרקעי ישראל בגין הסכמי ה"גג" וכן משרד התחבורה.

*התקנת נקז ברח' איתמר בן אבי.
המשך פיתוחן של שכונות :
*מתחם נת 600/א
*מתחם נת 620 (המזבלה),
*שכונת עיר ימים – ביצוע קו ניקוז ראשי וקרקע בתחום מלונאות
*מתחם נת 750
*מתחם נת 750/7
*שכונת אגמים אגם א'+ב'+ג'
*מתחם עין התכלת
*קריית יהלום
*מתחם נת 542
*מתחם הבננה והסטת נחל נורדיה.

פרויקטים ממקורות עירוניים ומשרדי ממשלה

*מתחם נת 545 א'
*מתחם נת 556
*הסטת שד' בנימין
*הקמת מסוף קצה לאוטובוסים –רמת פולג
*סלילת רחוב המלכים.

המשך פיתוח מבני החינוך

ההשקעות מתקציב הפיתוח למבני חינוך מתוכננות בהתאם להתפתחות השכונות החדשות ובהתאמה לצרכי מערכת החינוך.

בבינוי ושיפוץ מוסדות חינוך מתוכננים פרויקטים בהיקף של כ- 190 מלש"ח. זאת בהשתתפות משרדי ממשלה וגורמים חיצוניים.

*הקמת בתי ספר יסודיים ותיכונים בסך של 113 מלש"ח.
*שיקום ושיפוץ בתי ספר בהיקף של 12 מלש"ח
*הקמת גני ילדים ב כ- 27 מלש"ח
*שיקום ושיפוץ גני ילדים ב – 6 מלש"ח
*השקעות כלליות בשדרוג תשתית חינוך, מיחשוב והצטיידות, בהיקף של 23 מלש"ח.

מבני רווחה

ההשקעות במבני רווחה יהיו בסך 257 מלש"ח.
ההשקעה כוללת בנייה ושיפוץ מבני ציבור בכ- 20 מלש"ח כולל השקעות במרכזים קהילתיים חדשים ובמתנ"סים. כמו כן בתנועות נוער במרכז יום לקשיש, בית לנדה (כיכר המייסדים). זאת ועוד שדרוג ספריות עירוניות, בניית בית מע"ש חדש (לטובת אוכלוסייה עם מוגבליות), מעון יום שיקומי וכן מועדונית רווחה.

תרבות וספורט

במוסדות תרבות וספורט יושקעו כ- 68 מלש"ח לטובת הקמת אולמות ספורט בבתי ספר, הקמת אולם רב תכליתי ושדרוג מתקנים. העירייה מתכננת להרחיב את מבנה הפלנתניה בחלל נוסף.

מי נתניה

תכנית ההשקעות של "מי נתניה" 2022 תסתכם בכ- 30 מלש"ח ותכלול:
*שדרוג תשתיות מים וביוב ברחובות העיר
*פיתוח שכונות ומתחמים חדשים
*שדרוג מערכת הבקרה במתקני המים והביוב
*ישודרגו קווי ביוב ראשיים
*שדרוג תחנת שאיבה "אביר" שדרוג תחנות שאיבה לביוב ומתקני מים ועוד.

השאר תגובה

נא להזין את התגובה שלך!
נא להזין את שמך כאן