קדימה צורן תובעת את לב השרון בסכום של 6.1 מלש"ח

0
725
בתמונה: אחד המתחמים העומדים במרכז תביעת קדימה צורן נגד לב השרון להשבת כספי הכנסות הרשות.
אזור התעשיה והמתחמים המשותפים של קדימה צורן ולב השרון.

לטענת המועצה המקומית מגיעים לה 6.1 מיליון שקלים מחלוקת ההכנסות המשותפות מפעילות אזור התעשיה "רולדין סנטר". 

בעתירתה טוענת מועצה מקומית קדימה צורן, כי מועצה אזורית לב השרון מסרבת לשתף פעולה. כבר עתה, באזור התעשייה לב השרון נגבית הארנונה על-ידי הצדדים באופן נפרד. בהתאם להסכם שבין הצדדים טוענים בקדימה צורן, התחלקו ההכנסות בשיעור של 60% מההכנסות ללב השרון ו-40% לקדימה צורן.

עוד מבקשים בקדימה צורן מבית המשפט להורות ללב השרון להעביר לה את החשבונות. זאת לאור התנהלות לב השרון. בין השאר, כך עולה מכתב התביעה, בכל הקשור להכנסות ולהוצאות המתקבלות מאזור התעשייה רולדין סנטר.

במרכז הנימוקים נטען, כי מועצה אזורית לב השרון מסרבת לקיים את החלטת שרת הפנים הקודמת איילת שקד. החלטה, אותה פרסם משרד הפנים בתקנות בחודש יוני 2022. החלטה זו, למעשה, קובעת חלוקת הכנסות חדשה. חלוקה המשנה את החלוקה הקיימת. דהיינו, 60% לקדימה צורן ו- 40% ללב השרון.

"המועצה האזורית לב השרון, מסרבת לשתף פעולה עם המועצה המקומית קדימה צורן. זאת לצורך בדיקת הקיזוזים ואי התשלומים שביצעה, בניגוד להסכם עם התובעת. זאת, במשך שנים ארוכות ופניות רבות אין ספור של התובעת לנתבעת. כאשר, הנתבעת מתעלמת לחלוטין מהתחייבויותיה בנימוקים שונים. בין השאר, כי היא מקזזת הוצאות (על דעת עצמה בלבד). זאת, בניגוד גמור להסכם חלוקת ההכנסות". נכתב בכתב התביעה.

המועצה האזורית לב השרון, מסרבת לשתף פעולה עם המועצה המקומית קדימה צורן. זאת לצורך בדיקת הקיזוזים ואי התשלומים שביצעה, בניגוד להסכם עם התובעת

"בהתאם לתחשיב שערכה התובעת, בהתאם לנתונים שהועברו על ידי הנתבעת (נתונים גולמיים – ללא הסבר). עולה, כי שיעור ההוצאות המדווחות על ידי התובעת לכלל אזור התעשייה החל משנת 2011 ואילך הינן בסך של 5,748,539 ₪. כאשר, בהתאם לתחשיב שערכה הנתבעת ושדיווחה על כך לתובעת, בוצע קיזוז שגוי בסכום של 2,299,415 ₪ מההכנסות להן זכאית המועצה. זאת, ללא כל הסבר ונתונים מדוע הם נעשו".

בקדימה צורן טוענים, בנוסף, כי  "עלות פינוי האשפה שביצעה התובעת מכל אזור התעשייה – וזאת בהתאם לתחשיב שערכה המועצה בסך של 2,793,077 ₪ (בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד התשלום/הקיזוז שנעשה ועד היום). זאת, בגין שנות המס 2011-2021. קדימה צורן פינתה את כל האשפה בכלל אזור התעשייה ולב השרון על דעת עצמה בלבד. המועצה ביצעה קיזוז, מאותן ההכנסות של החלק של התובעת עצמה באזור התעשייה, בסך של 180,000 ₪ לשנה. ולא בעלות ההוצאות בפועל. כך, שבעקבות הקיזוז הזה נגרם נזק לקדימה צורן. בפועל, היא לא קיבלה את הסכום המגיע והראוי לה… התביעה הנדונה עוסקת בדרישה התובעת להשבה של העלות פינוי הנכונה".

סך כל התביעה 6,082,062 ש"ח בצירוף הפרשי ריבית והצמדה. מועצה אזורית לב השרון טרם הגישה כתב הגנה.