עבודות ניקוז נרחבות בשכונת קריית צאנז יסתיימו בסוף אוגוסט

בעיריית נתניה מאשרים, כי עבודות הניקוז כוללות הרחבת הנקז הראשי וביצוע ניקוזי משנה המחייבים פתיחת כבישים בשכונת צאנז.

0
335
עבודות ניקוז - רחוב רבי עקיבא, נתניה

עיריית נתניה משלימה בימים אלה עבודות ניקוז נרחבות בשכונת קריית צאנז. העבודות כוללות הרחבת הנקז הראשי וביצוע ניקוזי משנה המחייבים את פתיחת הכבישים.

נכון לשלב זה השלימה העירייה את תשתיות הניקוז שבוצעו והסתיימו ברחובות: הרמ״א, רבי עקיבא, גורליץ וברטנורא. העבודות ברחוב החוזה מלובלין צפויות להסתיים בסוף חודש אוגוסט. עבודות הניקוז צפויות לתת מענה טוב יותר לשכונת קריית צאנז. השכונה, באמצעות רחוב רבי עקיבא, מנקזת אליה חלק מהגשמים של פרדס הגדוד. זאת, בשל הבדלי גובה וטופוגרפיה. בתום העבודות, יעברו הרחובות קירצוף וריבוד. סך ההשקעה בפרויקט כ – 5.2 מיליון שקל.