נדחתה הבקשה להפסקת עבודות הפיתוח בחוף פולג

בית המשפט דחה בקשה לצו מניעה וקבע, כי אין הצדקה למנוע את המשך ביצוע העבודות; כמו כן קבע כי העבודות מתבצעות לפי היתר בניה כדין

0
184
בתמונה: פטיש בו נוהגים להשתמש שופטים - המייצג החלטת בית משפט
צילום fotolia

בית המשפט לעניינית מנהליים במחוז מרכז דחה בקשה לצו מניעה כנגד ביצוע עבודות פיתוח בסביבת חוף הים בשכונת עיר ימים בנתניה. סגן הנשיאה השופט אורן שוורץ קבע כי אין הצדקה למנוע את המשך ביצוע עבודות הפיתוח.

התברר כי העבודות מתבצעות לפי היתר בניה כדין, שניתן בהליכי רישוי תקינים ועל פי תכניות מפורטות תקיפות. העבודות אינן מצויות בתחום המסדרון האקולוגי ולא הובאו לפני בית המשפט נתונים משמעותיים שיש בהם להצביע על פגיעה מהותית בסביבה.

את העתירה הגישו הרצל קרן, דוד סלמה וחבר המועצה רני אלוש. העותרים טענו, כי עבודות הפיתוח מתבצעות מכוח היתר בלתי חוקי. היתר שניתן לביצוע העבודות במקום רגיש. זאת בתחום ההשפעה של נחל פולג, בתחום הסביבה החופית ובקרבה לשמורות הטבע. עוד טענו, כי אי החוקיות נוסעת מכך שלא היתה תכנית תקפה. זאת ועוד לטענתם הסכם הפשרה קבע, כי השטח יתוכנן מחדש וכי עד אז לא יינתנו היתרי בניה נוספים. העותרים הוסיפו לטענותיהם, כי היתר הבניה שניתן לעבודות המבוצעות עומד בניגוד להסכם.

העותרים ביקשו מבית המשפט להורות על הפסקת העבודות. לטענתם עבודות הפיתוח גורמות לנזק בלתי הפיך לסביבה החופית. לעמדתם הצטרפו גם ארגונים סביבתיים בניהם החברה להגנת הטבע ואדם טבע ודין.

בית המשפט קבע, כי רצונם של העותרים להקפיא את הפיתוח בקרבת החוף אינו יכול לגבור על שיקולים חשובים אחרים. בהם פיתוח מוקדי תיירות והגברת הנגישות של הציבור אל חוף הים. בוודאי שאין בו להצדיק גרימת נזקים כלכליים עצומים בשל עצירת עבודות הפיתוח. כמו כן בשל עיכוב בביצוע תכנית המלונאות בעיר נתניה.