משרד החינוך: ארבעה בתי ספר מנתניה מצטיינים

0
25
פיתוח מיומנויות לימוד - תיכון תל אביב (נתניה) הכנה לבגרות
צילום פוטוליה

משרד החינוך פרסם, זוהי השנה הרביעית, את רשימת 277 בתי הספר התיכוניים – חטיבות עליונות, אשר הצטיינו בהישגיהם הערכיים, החברתיים והלימודיים בשנת הלימודים תשע"ו. עובדי ההוראה באותם בתי ספר יזכו במשכורת הקרובה לתגמול כספי חד פעמי שנע בין 3,000 – 8,000 שקלים למורה. הקריטריונים להצטיינות נוסחו בהסכמה שבין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר, במסגרת ההסכם "עוז לתמורה".

בתי הספר אורט יד ליבוביץ, אורט גוטמן, אלדד ובית מרגלית, נמנו ברשימת בתי הספר המצטיינים ויתוגמלו אף הם. על פי הקריטריונים להצטיינות אורט יד ליבוביץ בנתניה, מוביל בנתניה וסכום הגמול יעמוד על 6,164 שקלים. אחריו בית מרגלית שיתוגמל בסכום של 4,109 שקלים ואחריהם אורט גוטמן ואלדד שיתוגמלו ב-3,082 שקלים.

בתי הספר יתוגמלו על הישגים חברתיים – מניעת נשירה ורמות שונות של קרבה לזכאות לתעודת בגרות. הישגים ערכיים – קליטת תלמידי חינוך מיוחד, שיעור גיוס לשירות צבאי, אזרחי או לאומי גבוה. הישגים לימודיים – זכאות לתעודת בגרות, הצטיינות במבחני בגרות, זכאות לתעודת בגרות איכותית. קידום התלמיד על פי יכולותיו ולא רק במימד של זכאות לבגרות.

המורים יתוגמלו גם בגין מצוינות במקצועות הומאניים בנוסף להצטיינות במקצועות מדעיים ומתמטיים, תוך קידום מעמדם של מקצועות הרוח. שמירה על טוהר בחינות ועל איכות תהליכי ההערכה בבתי הספר.

ממשרד החינוך נמסר, כי התגמול ניתן לחטיבות עליונות מכלל המחוזות ומכלל המגזרים, על כל הרצף החברתי. סך התקצוב לכלל בתי הספר נאמד ב- 50 מיליון שקלים. מתוך כ- 700 חטיבות עליונות שעמדו בתנאי הסף, זכו 277 בתי ספר לתגמול שיינתן לצוות החטיבה העליונה. מדובר ב- 40% של בתי הספר שהשיגו את ההישגים הטובים ביותר.

עוד נמסר, כי הקריטריונים לתגמול מכוונים לבתי הספר שחוללו את השינוי המשמעותי ביותר בקרב הלומדים ולא לבתי הספר בעלי ההישגים הגבוהים ביותר. התגמול הדיפרנציאלי מחושב על פי אחוז השיפור שביצעו בתי הספר ביחס לשנה הקודמת ועל פי אחוז השיפור שהם קידמו את תלמידיהם ביחס לרמתם. הדגש ניתן על שיעור השינוי ולא רק על הציון הסופי.

מנכ"לית משרד החינוך, מיכל כהן, מסרה: "אני מברכת את בתי הספר הזוכים על פעילותם לחינוך לערכים, טיפוח מצוינות ותרומה לחברה ולקהילה. באמצעות התמונה החינוכית והתגמול הדיפרנציאלי, מקדם משרד החינוך שיח חינוכי שמשקף את מגוון העשייה של המנהלים, המורים והתלמידים במוסדות החינוך, ואשר מביא לידי ביטוי את הייחודיות והרב גוניות של מוסדות החינוך השונים. בהלימה לתמונה החינוכית, גם התגמול הדיפרנציאלי מתגמל בתי ספר שמקדמים הישגים ערכיים ולימודיים, אלו הקולטים תלמידים ממגוון רקעים רחב, ואשר פועלים לשמירה על טוהר הבחינות, מניעת נשירה, מעורבות חברתית וגיוס לצה"ל".

השאר תגובה

נא להזין את התגובה שלך!
נא להזין את שמך כאן