מפקד האוכלוסין 2022 יוצא לדרך

בחודש אפריל יחל מפקד אוכלוסין של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; במסגרת ההיערכות נפגש מנכ"ל עיריית נתניה, יום כהן עם הנהלת מפקד האוכלוסין

0
1211
נתניה - מבט על - רחובות נתניה
נתניה. צילום רן אליהו

החל מה- 3 באפריל 2022 תחל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בביצוע מפקד האוכלוסין והדיור השביעי של ישראל. המפקד יערך ב- 1,300 יישובים ברחבי ישראל ובתוכם העיר נתניה. המפקד צפוי להסתיים ב- 30 בנובמבר 2022.

נתוני המפקד הינם היחידים שניתנים לפרסום ברמת שכונה החופפת בהגדרתה לרמת אזור סטטיסטי. הנתונים חשובים למקבלי ההחלטות בשלטון המקומי. זאת על מנת לקבל אומדנים אמינים לתכנון יעיל, נכון ומותאם לרשות המקומית.

בהתאם להנחיית ראש העירייה, מרים פיירברג-איכר, ריכז מנכ"ל העירייה יורם כהן, את הנושא. "נתונים הם כלי עבודה לתכנון יעיל ונכון קדימה עבור כלל הרשויות".

מפקד האוכלוסין הוא פרויקט איסוף הנתונים הגדול של ישראל. המפקד מתבצע בממוצע אחת לעשור ומשקף תמונת מצב מלאה ומהימנה אודות כלל תושבי ישראל. זאת בהיבטים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים.

מעיריית נתניה מסרו, כי כשבעה אחוזים מתושבי נתניה ישתתפו במדגם ולהשיב לשאלון המפקדי. מפקד האוכלוסין השביעי יהיה החדשני ביותר ולראשונה, ניתן יהיה להשיב על השאלון המפקדי באתר אינטרנט מאובטח וייעודי ממחשב ולא ממכשיר סלולארי. בנוסף תתאפשר השתתפות באמצעות בראיון טלפוני או בראיון פנים אל פנים. העונים באתר יקבלו הטבה, שובר דיגיטלי. המענה על השאלון הוא חובה על פי חוק והנתונים הנאספים בו תוך שמירה קפדנית על סודיות הנתונים ופרטיות הנדגמים.

בשנים האחרונות, שינתה הלמ"ס את שיטת איסוף הנתונים על מנת לייעל את תהליכי העבודה במגמה לחסוך במשאבים. הלמ"ס עושה שימוש במאגרי מידע מינהליים. כך שאין צורך לפקוד את כל התושבים והשאלון המפקדי הופך לממוקד יותר ללא שאלות מיותרות.

במדינת ישראל בוצעו עד כה שישה מפקדי אוכלוסין. המפקד הראשון היה עם קום המדינה ב- 1948. אחריו נערכו המפקדים אחת לעשור. מפקד האוכלוסין הקרוב יהיה מפקד משולב, אשר יתבסס ברובו על נתונים מנהליים לצד איסוף נתונים מהשטח. צפויים להשתתף כ- 7% מכלל התושבים בישראל המהווים כ- 700 אלף מכלל תושבי ישראל.