חג סוכות בטוח

0
115

במיוחד לקוראי נתניה און ליין-ksn: מד"א מציגה את כללי הזהירות בבניית סוכה. 

במהלך הימים שבין יום הכיפורים לסוכות, מתקבלות במד"א קריאות, שעניינן בוני סוכות שנפגעו במהלך העבודה. כדי להימנע ככל הניתן מפגיעות, מספקים במד"א נתניה שלל הצעות ועצות.

במהלך הקמת דפנות הסוכה, יש להקפיד להרחיק מהאזור ילדים על מנת שלא ייפגעו מדופן שעלול ליפול עליהם. בנוסף, יש לוודא חיזוק הדפנות זו לזו באופן כזה שלא תתאפשר קריסתן. יש להקפיד במיוחד כאשר מדובר בדפנות עץ, או כל חומר קשיח אחר.

במהלך הנחת הסכך, יש להיזהר בעמידה בגובה. אין לטפס על מעקה המרפסת, או על סולם שאינו יציב. את הסכך יש לחזק לגוף הסוכה כך שלא יעוף ברוח ויפצע עוברי אורח.

עצירה בצד הדרך בכביש בינעירוני מסוכנת ועל מנת להימנע מפגיעה של רכבים חולפים יש לבחור בקפידה מקומות עצירה בטוחים בצידי הכביש לאיסוף סכך.

בקצותיהם של כפות הדקלים ישנם קוצים העלולים להיתפס באצבעותיהם ובידיהם של העוסקים בבניית הסוכה. יש להרחיק את כפות הדקלים מילדים ולוודא שלא יידקרו מהן. בנוסף, יש לאחוז בכף הדקל מתחתיתו ולא בין העלים מחשש לבעלי חיים העלולים להימצא שם ולגרום נזק.

אין לעמוד על מעקות, סולמות לא יציבים, כסאות וכו', על מנת לתלות את קישוטי הסוכה. יש להקפיד שילדים לא ייפגעו ולא ייפלו מגובה במהלך קישוט הסוכה ויש לוודא שמבוגר אחראי נמצא בסמוך ומשגיח עליהם. נפילה מגובה עלולה לגרום לנזק לעמוד השדרה, לזעזועי מוח ובמקרים קשים אף למוות. בכל מקרה של נפילה מגובה, אין להזיז את הנפגע ואין להרימו.


במהלך חיבור הסוכה לחשמל, יש לשים לב שלא לגעת בחוטי חשמל חשופים או בנקודות חשמל שאינן בטיחותיות. יש לוודא כי בטרם חיבור הסוכה לחשמל השקעים תקניים, בטיחותיים, מתאימים לתנאי מזג האוויר ולשימוש בשטח פתוח, על מנת להימנע מהתחשמלות.


שווקי ארבעת המינים, כפי שנהוג, מצויים, על פי רוב, בסמוך לכבישים סואנים ובמרכזי הערים. במידה ומגיעים לאזור עם ילדים, יש להקפיד על השגחה מלאה, כך שלא יתפרצו חלילה לכביש או יאבדו בהמון.

בכל מקרה של פגיעה, יש להזעיק במהירות את צוותי מד»א בטלפון החירום 101 ולהישמע להנחיות החובשים והפאראמדיקים במוקד עד להגעת צוותי מד"א למקום.