ועד מקומי כפר נטר נגד שדרוג והרחבת מסילת החוף

הוועד דורש לדחות את התוכנית לשדרוג והרחבת מסילת החוף; לטענתו, התוכנית תהפוך את המושב הפסטורלי לכביש גישה לאזור התעשייה של נתניה

0
246
תחנת רכבת ספיר. צילום חזי ויסוקי

ועד מקומי כפר נטר הגיש, באמצעות עורכת הדין ורד מאירוביץ סייג, לוועדה לתשתיות לאומיות השגה לתוכנית לשדרוג והרחבת מסילת החוף בין תחנת חוף כרמל לשפיים (תת"ל 65א). הוועד טען, כי התכנית תפגע באופי המושב, באיכות חייהם ובאיכות הסביבה. עוד לטענתו התכנית תהפוך את המושב הפסטורלי לכביש הגישה לאזור התעשייה של נתניה.

התכנית לשדרוג והרחבת מסילת החוף חלה על תוואי באורך של כ-70 ק"מ. היא כוללת את הכפלת מסילת החוף לכל אורכה לארבע מסילות (שתי מסילות מהירות ושתי מסילות פרבריות). בנוסף, במקטע בין נתניה לשפיים יתווספו שתי מסילות פרבריות נוספות, דרך לתחבורה ציבורית, דרך פנימית המחברת בין נתניה לכפר נטר. כמו כן התכנית מסמנת תחנת עתידית ממזרח למסילה- תחנת ספיר.

כפר נטר הוא מושב בעל אופי כפרי חקלאי המאופיין בבניה צמודת קרקע ומרחבים פתוחים רבים. הוועד המקומי טען, כי התכנית עוברת בצמידות לכפר נטר. בחלקה אף בתוך מספר לא מבוטל של נחלות במושב ובסמיכות גבוהה לבתי התושבים בהרחבת הכפר. זאת ועוד התכנית מאיימת לפגוע בייחודיות של המושב. לגרום לפגיעה קשה ומהותית באיכות החיים של תושביו.

בנוסף כביש התחבורה היחיד בכפר יהפוך לכביש הגישה לאזור התעסוקה הקיים והמתהווה של נתניה. החיבור יגרום לשימושים מוגברים בעורק התנועה העיקרי של המושב. כמו כן יגרום לשיתוק מוחלט בתנועה של תושבי המושב.

עוד לטענת הוועד התכנית מוסיפה בצמידות לחלקה המזרחי של המסילה כביש דו נתיבי חד מסלולי באורך של כ- 16 ק"מ וברוחב של כ- 20 מטר. הכביש יעבור בצמידות לכפר נטר. כמו כן הכביש מוצג כנתיב תחבורה ציבורי, אך לאור העובדה שאין צורך בכביש לטובת אוטובוסים, הוא צפוי לשמש ככביש לכלי רכב פרטיים בצמידות לרכבת. זאת בניגוד מוחלט למדיניות משרד התחבורה לפיה יש לקדם את התחבורה הציבורית בישראל.

מפגע בריאותי וסביבתי

הוועד המקומי טען, כי הכביש המוצע יהפוך למפגע תחבורתי, בריאותי, סביבתי וקנייני. בנוסף, הנת"צ אשר ייסלל מאספלט יגביר את בעיות הניקוז ממנו האזור סובל. יפגע מאוד באיכות האוויר במקום באמצעות פליטות מכלי הרכב השונים ויגרום לבעיות רעש קשות לאור הקרבה בין ציר תחבורה מרכזי למושב כפרי ושקט.

עוד טען הוועד המקומי, כי בתכנית ובהחלטה להעבירה להשגות הציבור נפלו פגמים רבים ומהותיים. התוויתן של הדרכים החדשות (הנת"צ וכביש הגישה) לא היו חלק מהבקשה להכרזה על הפרויקט כתשתית לאומית. התכנית יצאה לדרך במסגרת הכרזה לתשתית לאומית והוספה זאת נעשתה בחוסר סמכות. זאת תוך שהות"ל התפרקה מחובותיה לבצע את הבדיקות הנדרשות ובכך הקדימה "נעשה לנשמע".

הוועד המקומי דרש לקבל את ההשגה ולדחות את התכנית במתכונתה המוצעת.