העיר נתניה עלתה בדירוג המדד החברתי

0
133
צוקי נתניה - מבט על אדוארד שטרן
צוקי נתניה. צילום באדיבות אדוארד שטרן

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה בשבוע שעבר את נתוני המדד חברתי – כלכלי לשנת 2013. מהדוח עולה, כי נתניה עלתה מאשכול רמה 5, בשנת 2008 לאשכול רמה 6 בשנת 2013.

למרות העליה באשכול ממוקמת נתניה אחרי ערים כמו פתח תקווה, חיפה וראשון לציון הממוקמות באשכול 7, וכן כפר סבא ורעננה הממוקמות באשכול 8.

היישובים הסמוכים לנתניה, מאופיינים ברובם באוכלוסיות חזקות ומכאן הדירוג החברתי-כלכלי שלהן גבוה יותר. בין היישובים המובילים נמצאים אבן יהודה, פרדסיה, תל מונד, דרום השרון, חוף השרון, עמק חפר, לב השרון, קדימה צורן באשכול 8. העיר כפר יונה מוקמה באשכול 7.

מהלשכה מהרכזית לסטטיסטיקה נמסר, כי הניתוח נערך עבור 255 רשויות מקומיות, מתוכן 201 עיריות ומועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות, לפי המפה המוניציפלית המעודכנת לשנת 2013.

ערך המדד חושב בשיטת ניתוח גורמים, כך שממוצע ערכי המדד של כל הרשויות המקומיות הוא אפס. ערך המדד מבטא את המרחק של הרשות המקומית מהממוצע ביחידות של סטיות תקן.

המשתנים אשר שימשו לחישוב המדד החברתי-כלכלי לשנת 2013 כללו, פרמטרים שונים ובהם – דמוגרפיה – חציון גיל, יחס תלות, אחוז המשפחות עם 4 ילדים ויותר.

בתחום ההשכלה והחינוך נבדקו ממוצע שנות הלימוד של בני 25-54 ואחוז בעלי תואר אקדמי בגילאים אלה. בתחום התעסוקה וגמלאות נבדקו אחוז בעלי הכנסה מעבודה מבני 15 ומעלה, אחוז נשים בנות 25-54 שאין להן הכנסה מעבודה וכן אחוז בעלי הכנסה מעבודה מעל פעמיים השכר הממוצע. כמו כן נבדקו אחוז בעלי הכנסה מעבודה מתחת לשכר המינימום ואחוז מקבלי הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה בזקנה.
רמת החיים נבדקה אף היא, זאת על ידי בדיקת הכנסה חודשית ממוצעת לנפש, כלי רכב פרטיים ומשאיות עד 3.5 טון בבעלות פרטית וממוצע מספר ימי שהיה בחו"ל.