בג"ץ: מותר לייבא ולשווק סיגריות אלקטרוניות

0
88
צילום fotolia

למרות התנגדות משרד הבריאות ואיגוד הרוקחים, קבע העליון כי כל עוד אין הנושא מעוגן בחוק, ניתן לייבא ולשווק כתכשיר.

העתירה לבג"צ הוגשה על-ידי חברת א.סיג בע"מ נגד המנהל הכללי של משרד הבריאות, מנהלת אגף הרוקחות וכן משרד הבריאות.

בעתירה ביקשו נציגי החברה לאשר יבוא ושיווק בישראל של סיגריות אלקטרוניות וכן מוצרים נלווים לסיגריות האלקטרוניות. בחודש אפריל 2012 פנתה החברה אל משרד הבריאות ומנהלת אגף הרוקחות, במגמה לוודא שאין מניעה לייבא מוצרים אלה ולשווקם בארץ. בתגובה השיבה מנהלת אגף הרוקחות, כי כאשר מדובר במוצר אשר מכיל ניקוטין, המיועד לבליעה, למציצה, ללעיסה או לשאיפה – למעט טבק וסיגריות רגילות – מוגדר המוצר כ"תכשיר רפואי", שלא ניתן לשווקו בישראל ללא רישום כדין.

החברה פנתה פעם נוספת למשרד הבריאות וביקשו שישקלו שנית, אולם בקשתה נדחתה ובתשובה התווסף סעיף על פיו הניקוטין הוא "סם מרפא" בהגדרתו בפקודת הרוקחים וחל איסור לייבא או לשווק סיגריות אלקטרוניות המכילות ניקוטין, אלא אם תוכח יעילות ובטיחות המוצר והוא נרשם כתכשיר לפי הפקודה.

בעקבות הסירובים הגישה החברה, כאמור עתירה לבג"ץ. בעתירה ביקשה החברה מבית המשפט להוציא צו על תנאי שיורה למשרד הבריאות ולמנהלת אגף הרוקחות להסביר מדוע לא תבוטל דרישתם להתנות יבוא ושיווק סיגריות אלקטרוניות ברישומן כתכשיר, שעה שאין מדובר כלל בתכשיר.

בחודש מרץ השנה התקיים דיון בעתירה. במהלך הדיון הודיעו נציגי משרד הבריאות ומנהלת הרוקחות, כי אין הם עומדים על דרישתם להתנות יבוא ושיווק סיגריות אלקטרוניות ברישומן כ"תכשיר". בנוסף טענו, כי על החברה לעמוד בדרישות ובתנאים של סעיפים אחרים שבפקודת הרוקחים. כמו כן הוסיפו, כי החלו בתהליך מואץ להתקנת תקנון, שמטרתו לעגן בדין, באופן מפורש, את האיסור על יבוא ושיווק סיגריות אלקטרוניות בישראל.

בהחלטתו קבע שופט בית המשפט העליון, מני מזוז, כי "המסקנה העולה מכל המפורט היא כי החלטת המשיבים לאסור יבוא סיגריות אלקטרוניות ניתנה בלא מקור סמכות".

השופט מזוז ציין, כי עצם קבלת העתירה אין בה כדי "להטיל דופי ברצונם וביוזמתם של המשיבים (משרד הבריאות ומנהלת הרוקחות) להגביל את היבוא והשיווק של הסיגריות האלקטרוניות, משיקולים של הגנה על בריאות הציבור".