דלג על המודעה
משרד החינוך: ארבעה בתי ספר מנתניה מצטיינים

משרד החינוך: ארבעה בתי ספר מנתניה מצטיינים

משרד החינוך פרסם, זוהי השנה הרביעית, את רשימת 277 בתי הספר התיכוניים – חטיבות עליונות, אשר הצטיינו בהישגיהם הערכיים, החברתיים והלימודיים בשנת הלימודים תשע”ו. עובדי ההוראה באותם בתי ספר יזכו במשכורת הקרובה לתגמול כספי חד פעמי שנע בין 3,000 – 8,000 שקלים למורה. הקריטריונים להצטיינות נוסחו בהסכמה שבין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר, במסגרת ההסכם “עוז לתמורה”. בתי הספר אורט יד ליבוביץ, אורט גוטמן, אלדד ובית מרגלית, נמנו ברשימת בתי הספר המצטיינים ויתוגמלו אף הם. על פי הקריטריונים להצטיינות אורט יד ליבוביץ בנתניה, מוביל בנתניה וסכום הגמול יעמוד על 6,164 שקלים. אחריו בית מרגלית שיתוגמל בסכום של 4,109 שקלים ואחריהם אורט גוטמן ואלדד שיתוגמלו ב-3,082 שקלים. בתי הספר יתוגמלו על הישגים חברתיים – מניעת נשירה ורמות שונות של קרבה לזכאות לתעודת בגרות. הישגים ערכיים – קליטת תלמידי חינוך מיוחד, שיעור גיוס לשירות צבאי, אזרחי או לאומי גבוה. הישגים לימודיים – זכאות לתעודת בגרות, הצטיינות במבחני בגרות, זכאות לתעודת בגרות איכותית. קידום התלמיד על פי יכולותיו ולא רק במימד של זכאות לבגרות. המורים יתוגמלו גם בגין מצוינות במקצועות הומאניים בנוסף להצטיינות במקצועות מדעיים ומתמטיים, תוך קידום מעמדם של מקצועות הרוח. שמירה על טוהר בחינות ועל איכות תהליכי ההערכה בבתי הספר. ממשרד החינוך נמסר, כי התגמול ניתן לחטיבות עליונות מכלל המחוזות ומכלל המגזרים, על כל הרצף החברתי. סך התקצוב לכלל בתי הספר נאמד ב- 50 מיליון שקלים. מתוך כ- 700 חטיבות עליונות שעמדו בתנאי הסף, זכו 277 בתי ספר לתגמול שיינתן לצוות החטיבה העליונה. מדובר ב- 40% של בתי הספר שהשיגו את ההישגים הטובים ביותר. עוד נמסר, כי הקריטריונים לתגמול מכוונים לבתי הספר שחוללו את השינוי המשמעותי ביותר בקרב הלומדים ולא לבתי הספר בעלי ההישגים הגבוהים ביותר. התגמול הדיפרנציאלי מחושב על...
נתניה: שישה בתי”ס תיכוניים מצטיינים בהישגיהם

נתניה: שישה בתי”ס תיכוניים מצטיינים בהישגיהם

משרד החינוך פרסם ביום ראשון השבוע, זו השנה השלישית, את רשימת 261 בתי הספר (חטיבות עליונות), אשר זכו בתגמול כספי בגין שיפור בהישגיהם הערכיים, החברתיים והלימודיים בשנת הלימודים תשע”ה. עובדי ההוראה באותם בתי ספר יזכו במשכורת הקרובה לתגמול כספי חד פעמי שנע בין 3,000 ל-8,000 שקלים למורה (על פי הישגי בתי הספר). הקריטריונים להצטיינות נוסחו בהסכמה שבין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר, במסגרת ההסכם “עוז לתמורה”. ברשימת בתי הספר הזוכים ניתן למצוא שישה בתי ספר תיכוניים בנתניה – ארבעה בתי ספר תיכוניים דתיים ושני בתי ספר תיכוניים ממלכתיים – בית מרגלית, אולפנא בר אילן, בית יעקב, ריגלר, שי עגנון ושרת. ממשרד החינוך נמסר, כי כי הקריטריונים לתגמול מכוונים לבתי הספר שחוללו את השינוי המשמעותי ביותר בקרב הלומדים ולא לבתי הספר בעלי ההישגים הגבוהים ביותר. התגמול הדיפרנציאלי מחושב על פי שיעור השיפור שביצעו בתי הספר ביחס לשנה הקודמת ועל פי שיעור השיפור שקידמו את תלמידיהם ביחס לרמתם. הדגש ניתן על שיעור השינוי ולא רק על הציון הסופי. בנוסף הדגישו, כי התגמול הדיפרנציאלי הוא הזדמנות להוקיר את צוותי החינוך על פעילותם לחינוך לערכים, לגיוס לצה”ל או לשירות אזרחי או לאומי, על חינוך לטוהר הבחינות ולהגינות ולתרומה לחברה. התגמול הדיפרנציאלי מתגמל בתי ספר הקולטים תלמידים ממגוון רקעים רחב, ואשר פועלים למניעת נשירה וקידום התלמיד על פי יכולותיו ולא רק בממד של זכאות לבגרות. משרד החינוך מתגמל מורים על מצוינות לימודית ועידוד לומדים ללמוד מקצועות מוגברים ועל הוראה איכותית והוראה מוגברת של מקצועות מדעיים והומניסטיים. שר החינוך נפתלי בנט בירך את בתי הספר הערכיים ואמר: “ערכים לא פחות חשובים מציונים, וזה המסר שהעברנו כאן. אנחנו רוצים שהבוגרים שלנו יהיו אזרחים טובים יותר, ערכיים יותר ומוסריים יותר. אנחנו שואפים שבתי הספר שלנו...