דלג על המודעה
שישה בתי ספר תיכון בנתניה מצטיינים ארציים

שישה בתי ספר תיכון בנתניה מצטיינים ארציים

השבוע פרסם משרד החינוך את רשימת 285 מוסדות החינוך של החטיבה העליונה, אשר הצטיינו בשנת הלימודים תשע”ז בתחום הערכי, החברתי והלימודי. בחירתם של בתי הספר הללו התקבלה על סמך חישובם של שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים וכן בהתאם לשיעור השיפור המשמעותי ביותר אשר חוללו אותם מוסדות חינוך באותם מדדים ובהשוואה להישגי השנה הקודמת. לאור הישגיהם, בתי ספר הזוכים יתוגמלו בסכום כספי הנע בין 3,000 לכ- 8,000 שקל, זאת בהתאם לסיכום שעוגן בין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר במסגרת הרפורמה “עוז לתמורה”. חלוקת התגמול נעשית בדירוג קבוצות, כאשר בתי הספר בקבוצה 1, הם בתי הספר המצטיינים ביותר ויקבלו גמול בסך כ-8200 שקל, בתי הספר בקבוצה 2 יתוגמלו בסכום של כ- 6200 שקל קבוצה 3- כ-4100 שקל וקבוצה 4 – 3100 שקל. שישה בתי ספר תיכוניים בנתניה נבחרו למצטיינות. בתי הספר בר אילן בנים, שרת ואלדד נבחרו בקבוצה 4, תמר אריאל, בית יעקב ואולפנה בר אילן נבחרו בקבוצה 3. ממשרד החינוך נמסר, כי בהישגים הערכיים חברתיים נמדדו קריטריונים ובהם שיעור הגיוס לצה”ל ולשירות אזרחי או לאומי גבוה, מניעת נשירת תלמידים, קליטת תלמידי חינוך מיוחד, מידת הקרבה לתעודת בגרות מתוך התלמידים שאינם זכאים לתעודה מלאה. מדד נוסף שנמדד הוא ההישגים הלימודיים – אחוז הזכאות לבגרות, אחוז הצטיינות במבחני הבגרות, אחוז זכאות לתעודת בגרות איכותית, אחוז התלמידים המרחיבים מקצוע מדעי להיקף 5 יח”ל, אחוז התלמידים המרחיבים מקצוע הומניסטי להיקף 5 יח”ל מידת השיפור או היציבות בהשוואה להישגים בשנה הקודמת. בישובים השונים הסמוכים לנתניה, נבחרו תיכון הדסים לקבוצה 2, בית החינוך ע״ש רבין בתל מונד שהגיע לקבוצה 4, קריית החינוך בן גוריון במדרשת רופין – קבוצה 3 וקריית החינוך דרור בבני דרור שהגיעה לקבוצה 4. בדירוג הגבוה ביותר באזור זכה תיכון...