דלג על המודעה
כפר יונה: נמחקה העתירה נגד ביטול השלביות

כפר יונה: נמחקה העתירה נגד ביטול השלביות

בית המשפט המחוזי מרכז – לוד, המליץ ל-17 תושבי כפר יונה, בהם חברי האופוזיציה העירונית, למחוק את העתירה שהגישו נגד ביטול השלביות. בעתירה, שהוגשה בחודש דצבמר האחרון, טענו חברי האופוזיציה בכפר יונה, כי ראש העירייה, אפי דרעי, בהתעלם מהליכי התכנון הראויים הקבועים בחוק התכנון ובהתעלם מהתנגדות הרוב של חברי מליאת המועצה, הוביל לביטול תנאים תחבורתיים מקדימים שנקבעו בתוכניות – מבלי לשקול את היקף הפגיעה הצפויה בהם ואף מבלי לשקול חלופות שימזערו את היקף הפגיעה הצפויה. בניגוד לטענתם מסר בדיון מהנדס העירייה, שלום רוזנברג , כי לגבי כביש 562, העוקף הדרומי לכפר יונה, נמצא בביצוע ואילו החלק הצפוני שלו יצא למכרז. כמו כן מסר, כי לגבי כביש 57 הקיים הוא גם חלק מהפתרונות התחבורתיים. עוד מסר: “היום משרד התחבורה באמצעות נתיבי ישראל מתכננים נתיבי תחבורה ציבורית, מרכבת נתניה מזרחה עד כפר יונה, זאת במקביל לתכנון לשבילי אופניים שגם מתוכננים ומשרד התחבורה תקצב את התכנון הזה”. גם מנהל פרויקט תת”ל/43, מטעם נתיבי ישראל טען, כי מדובר בפרויקט הרחבה במחלוף כביש 4 – הקטע שבין מחלף הדרים למחלף חדרה. לדבריו הקטע כולל בתוכו את מחלף השרון שעתיד לחבר את כביש 4 עם כביש 57 החשד, שנקרא כביש עוקף כפר יונה. לדבריו התוכנית אושרה על ידי הוועדה לתשתיות לאומיות ונמצאת כרגע בשלב של מילוי תנאי לפני העברה. לגבי עוקף כביש 57, מסר, כי זה למעשה פרויקט שתוקצב לחומש ומתחבר למחלף השרון. משרד התחבורה בתגובתו לבית המשפט מסר את עמדתו, בה נאמר בין השאר, כי “לעמדת הגורמים המקצועיים במשרד התחבורה, יש לשינוי השלביות שנקבע בהחלטת הוועדה המחוזית מענה הולם מבחינת פיתוח תשתיות הכבישים באזור כפר יונה. בעקבות הדברים המליץ שופט בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, אורן שוורץ, לתובעים ובהם חברי האופוזיציה בכפר יונה, למחוק את העתירה, במידה...