דלג על המודעה
תוכנית הצהרונים של משרד החינוך יצאה לדרך

תוכנית הצהרונים של משרד החינוך יצאה לדרך

תוכנית צהרונים של משרד החינוך יצאה לדרך, עם פתיחת שנת הלימודים. התוכנית – ניצנים, נועדה, על פי משרד החינוך, לממש את עקרון מתן שוויון ההזדמנויות שהמשרד חרט על דגלו. בתוכנית לוקחים חלק התלמידים שנרשמו בגילאי 3-8. תכנית זו מרחיבה את המעטפת הבלתי פורמלית שמשרד החינוך מעניק, לצד הרחבת החוגים והרחבת שירותי החינוך בחופשות. ממשרד החינוך נמסר, כי לתוכנית ניצנים ישנם חמישה מרכיבים מרכזיים – רמת השירות, עליה יפקח משרד הבריאות וכן על המענה החינוכי הסטנדרטים הפדגוגיים ואיכות הארוחה. מרכיב נוסף הוא מחיר המקסימום – תכנית בסיסית בעלות של 650 שקל לתלמיד (פרוט ההנחות לרשויות השונות בסוף), ותכנית מורחבת בסך 935 שקל. המרכיב השלישי הוא המעטפת הפדגוגית האיכותית – שיתוף פעולה מלא בין המנחה הפדגוגי לצוותי החינוך. בנוסף כל רשות תעמיד עבור ביצוע התכנית רכז רשותי. עבור כל מחוז נרכשו 4 ימי הדרכה, בכדי לקדם ולייעל את הקשר עם הרשויות. המרכיב החמישי הוא חוק הצהרונים – במקביל לתכנית “ניצנים” של המשרד, אושר חוק שמפקח על מחירי הצהרונים – בכל הרשויות ובכל הצהרונים הציבוריים. ממשרד החינוך נמסר, כי הצהרונים בסבסוד משרד החינוך מעניקים מסגרות לימודיות בשעות אחר הצהריים לתלמידים בגני הילדים הציבוריים ובכיתות א’-ב’, בהתאם לימי הלימוד שנקבעו למוסד חינוכי, מתום יום הלימודים ועד השעה 16:00. התכנית גובשה בשיתוף משרד האוצר והשלטון המקומי, ולצורך הפעלתה הקצה משרד החינוך 1.3 מיליארד שקלים. המסגרת כוללת: ארוחה חמה בסטנדרט גבוה. שני חוגים בשבוע, במגוון תחומים -בצהרון עצמו. בגני הילדים מופעלת התוכנית רק ברשויות באשכול למ”ס 1-5. (במחוז תל אביב: בת ים, בני ברק ואור יהודה). כמו כן התכנית פועלת במוסדות הרשמיים, במוסדות המוכר שאינו רשמי ולתלמידי החינוך המיוחד אשר מסיימים את יום הלימודים עד השעה 14:30. משרד החינוך מפקח על רמת השירות, המענה החינוכי...
משרד החינוך יסבסד צהרונים

משרד החינוך יסבסד צהרונים

משרד החינוך לוקח אחריות על מסגרות לימודיות בשעות אחר הצהריים – היום, יום שלישי, פרסם משרד החינוך קול קורא לרשויות המקומיות, להצטרף לתכנית הצהרונים החדשה של משרד החינוך. זאת, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2659 (מיום 21 במאי 2017), לפיה הוחלט כי בשנת הלימודים הבאה, מחודש ספטמבר 2017, יסבסד משרד החינוך את תכנית “ניצנים”. הצהרונים בסבסוד משרד החינוך יעניקו מסגרות לימודיות בשעות אחר הצהריים לתלמידים בגני הילדים הציבוריים ובכיתות א’-ב’, בהתאם לימי הלימוד שנקבעו למוסד חינוכי, מתום יום הלימודים ועד השעה 16:00. התכנית גובשה בשיתוף משרד האוצר והשלטון המקומי, ולצורך הפעלתה הקצה משרד החינוך 1.3 מיליארד שקל. התכנית תפעל במוסדות הרשמיים, במוסדות המוכרים שאינם רשמיים ולתלמידי החינוך המיוחד, אשר מסיימים את יום הלימודים עד השעה 14:30. ממשרד החינוך נמסר, כי המשרד יגבש ויפקח על רמת השירות, המענה החינוכי והסטנדרטים הפדגוגיים. בתוך כך, יינתנו לתלמידים תכניות העשרה באמצעות חוגים (בתחומי האומנויות, הספורט, החינוך הסביבתי ומעורבות חברתית), תינתן ארוחה חמה ופיתוח כישורי חיים ואורח חיים בריא. כאמור פרסם המשרד “קול קורא” לרשויות המקומיות להצטרף לתכנית. העלות הבסיסית של צהרון, לילד, עומדת על 650 לחודש. המשרד יסבסד את עיקר הסכום, בהתאמה לדירוג הסוציואקונומי של הרשות המקומית. בנתניה השייכת לאשכול 6 בדירוג הסוציואקונומי יופעלו צהרונים לתלמידי כיתות א’-ב’. מחיר הצהרונים בנתניה יעמוד על 350 שקל להורים. ימשרד החינוך ישלם 300 שקל – כמעט 50% מהמחיר המלא. שעות פעילות הצהרונים – מתום הלימודים ועד השעה 16:00. לילדי הצהרונים תנתן ארוחה חמה בסטנדרט גבוה, שני חוגים בשבוע, במגוון תחומים וצוות מקצועי איכותי של גננת, סייעת ובבתי הספר מדריך ברכז. במהלך הפעילות יפקח משרד החינוך על רמת השירות, הסטנדרט הפדגוגי ועל איכות הצוות המקצועי והכשרתו. עוד נמסר, שאת מסגרת הצהרון הבסיסית ניתן להרחיב, באמצעות הוספת פעילות בחגים...