דלג על המודעה
התושבים עשירים – הרשות עניה

התושבים עשירים – הרשות עניה

25 ראשי רשויות, בהם אפי דרעי, ראש עיריית כפר יונה ושביט מס, ראש מועצת קדימה-צורן, פנו בשבוע שעבר ראשי הרשויות ליו”ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס בבקשה לסייע לרשויות בקידום מצבן. מפנייתם עולה, כי מצבם הכלכלי של מרבית תושבי הרשויות הללו הוא טוב מאד, אולם מצבה הכלכלי של הרשות עצמה הוא מתחת לסביר ואף ברשויות מסוימות המצב הוא בכי רע – עד כדי שחלקן מתקשות לאזן את התקציב השנתי. בין הסיבות למצב מנו ראשי הרשויות את העובדה שרוב הרשויות, אינן זוכות לקבל תקציבי איזון ופיתוח בשל מעמדן הסוציואקונומי או שחלקן מקבלות סכומים זעומים. בנוסף טענו ראשי הרשויות, כי “שרירות לבו של השלטון המרכזי במדינת ישראל, אשר מבקש לממן שירותים ממלכתיים באמצעות הכנסות העצמיות של הרשות המקומית, בין אם באמצעות מצ’ינג בתקציבים בלתי רגילים מקרנות פיתוח ובין אם באמצעות מצ’ינג באמצעות שימוש בארנונה”. עוד עולה מפנייתם, כי חלק מהרשויות כבר צמצמו בכמות ובאיכות השירותים הניתנים לתושביהם כדי לאזן את התקציב ותוצאת התהליך היא פגיעה מתמשכת קשה בתקציב השוטף של הרשות ובתקציב הפיתוח שלה. בפנייה ציינו ראשי הרשויות מספר דוגמאות, בהן היטל הטמנה, שלטענתם הרשויות משלמות עשרות מיליוני שקלים לקרן הניקיון מדי שנה, אבל לא מקבלות מאום בתמורה. בנוסף ציינו את חסימת התקציבים ממשרד התרבות והספורט, חסימת התקציבים ממשרד השיכון וכן נושאים נוספים. לדבריהם קיימים עשרות מקרים של קיפוח תקציבי. ראשי הרשויות ביקשו בפנייתם את המעורבות האינטנסיבית של מרכז השלטון המקומי, אשר לדבריהם יכול להביא לשינוי. בין השאר ביקשו ראשי הרשויות מתן תקציבי איזון לרשויות, לא לפי המשתנה הסוציו-אקונומי, אלא לפי היכולת הכלכלית האמיתית של הרשות, ביטול כל תקציב דיפרנציאלי קיים והתנגדות גורפת להרחבת המהלך של תקצוב דיפרנציאלי וכן קידום הבג”ץ בנושא היטל ההטמנה. בתגובה אפי דרעי, ראש עיריית כפר יונה,...