דלג על המודעה
גביית יתר בארנונה: עיריית נתניה תחזיר 2.5 מיליון שקלים לתושבים

גביית יתר בארנונה: עיריית נתניה תחזיר 2.5 מיליון שקלים לתושבים

ביולי 2013 הוגשה בקשה לאישור תובענה יצוגית של מספר תושבים נגד עיריית נתניה, על מנת להשיב כספים שנגבו בגביית יתר והחלת תעריף הארנונה לפי תעריף של אזור 1 בעוד התעריף הנכון הוא אזור 3. התובענה מתייחסת לעשרה בניינים בדרום נתניה, באזור הגובל עם רחוב חיים מגורי כהן. הקבוצה שבשמה הוגשה התביעה הייצוגית הוגדרה ככל מי ששילם לעיריית נתניה, במהלך השנתיים שקדמו ליום הגשת התובענה, ארנונה לפי התעריף הקבוע לאזור מס’ 1, על אף שבהתאם למפה שצורפה לצו הארנונה לשנת 1991 הנכס המוחזק על ידו מצוי באזור 3. בתובענה נטען, כי באזור זה לא היה אישור של שרי הפנים והאוצר שהתיר לחייב תשלומי ארנונה לפי אזור מס’ 1. עיריית נתניה טענה בתגובה לבית המשפט, כי בחודש נובמבר 99 החליטה מועצת העיר להעלות את סיווגם של שמונה אזורי מגורים ברחבי העיר לאזור 1 וכי העירייה עתרה לשרי הפנים והאוצר לקבל היתר חריג לשנת הכספים 2000. עוד טענה העירייה, כי “הנימוק לבקשה לשרים היה תיקון עיוות היסטורי, לפיו סווגו שכונות חדשות יותר בסיווגים נמוכים יותר מאשר אזור 1. ביום 28.11.00 ניתן על ידי השרים האישור החריג. האישור מתייחס לשינוי סיווג של שמונה אזורים במשיבה לאזור 1 ובלבד שיועלה בהדרגה בתנאים שנקבעו”. בנוסף טענה העירייה להגנתה, כי “היא ממילא לא נדרשה לקבל אישור זה, שכן מדובר בהטלה ראשונה של ארנונה האפשרית על פי דין”. לדבריה מדובר במתחם גדול דיו על מנת שניתן לראותו כאזור חדש. המתחם הוא אזור מגורים חדש ויוקרתי, אשר קודם לכן נחשב כאדמת בור וגבולותיו לעומת האזור המקיף אותו הם ברורים. בחודש ינואר השנה הגישו הצדדים בקשה לאישור הסדר פשרה על פיו, כל מי שמחזיק בנכס במתחם המדובר ושילם לעירייה החל מ25.7.11 ארנונה לפי תעריף לאזור 1 יחוייב על פי אזור 2....