דלג על המודעה
קדימה: פונו מסיגי גבול שהשתלטו על אדמות מדינה

קדימה: פונו מסיגי גבול שהשתלטו על אדמות מדינה

מסיגי גבול תושבי קדימה, אשר פלשו בשתי פלישות שונות (סמוכות זו לזו) לאדמת המדינה בחלק המערבי של הישוב קדימה, החלו לעבד את הקרקע אשר כלל לא הוקצתה להם, ואף הציבו על הקרקע אורוות סוסים ומבנים קלים ללא היתר ובניגוד לחוק, פונו ע”י מפקחי החטיבה לשמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בליווי שוטרי תחנת שדות ושוטרי יחידת מתפ”א. מבצע האכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל התקיים בליווי שוטרים מתחנת שדות ושוטרי יחידת מתפ”א. המבצע הסתיים בפינוי פלישה לאדמות המדינה. מרשות מקרקעי ישראל נמסר, כי הפלישה לאדמות מדינה אשר לאחרונה שונה ייעודן למגורים, במערב קדימה בסמוך לכביש 4, התגלתה במהלך הפעילות השוטפת שקיימו מפקחי רשות מקרקעי ישראל לאיתור מסיגי גבול על אדמות המדינה. מסיגי הגבול השתמשו בקרקע הציבורית למטרותיהם האישיות, ללא היתר ובניגוד לחוק, כל אחד לחוד. באחד השטחים אליהם פלשו עיבדו הפולשים את הקרקע, שתלו בה שיחי תותים ואף הניחו במקום שתי מכולות מגורים ומחסנים קלים לציוד חקלאי. בשטח נוסף אליו פלשו אחרים עיבדו הפולשים אף הם את הקרקע ושתלו תותים וכמו כן הציבו עליה אורוות סוסים לשימושם האישי, ללא היתרים. עוד נמסר, כי לאחר איתור הפלישות, מסרו מפקחי רשות מקרקעי ישראל לפולשים התראות לפיהן עליהם לפנות את השטח והבהירו להם כי הם מבצעים עבירה פלילית ואם לא יפנו את השטח, הם יפונו עפ”י החוק בליווי משטרה. לאחר שהפולשים לא פינו את השטח, הוציאו נגדם מפקחי רמ”י צו סילוק פולשים המודיע להם כי עליהם לפנות את הקרקע בתוך 30 יום ולא, יפונו על פי החוק. במקביל, הגישו מפקחי רשות מקרקעי ישראל תלונה בתחנת שדות כנגד הפולשים. התלונה הוגשה בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה שנתיים מאסר בפועל. ברשות מקרקעי ישראל ציינו, כי מאחר והפולשים התעלמו...