דלג על המודעה
קדימה: פונו מסיגי גבול שהשתלטו על אדמות מדינה

קדימה: פונו מסיגי גבול שהשתלטו על אדמות מדינה

מסיגי גבול תושבי קדימה, אשר פלשו בשתי פלישות שונות (סמוכות זו לזו) לאדמת המדינה בחלק המערבי של הישוב קדימה, החלו לעבד את הקרקע אשר כלל לא הוקצתה להם, ואף הציבו על הקרקע אורוות סוסים ומבנים קלים ללא היתר ובניגוד לחוק, פונו ע”י מפקחי החטיבה לשמירה על הקרקע ברשות...