דלג על המודעה
לאן מופנים כספי אגרת השמירה?

לאן מופנים כספי אגרת השמירה?

חבר מועצת העיר, הרצל קרן, הגיש ביום רביעי האחרון למועצת העיר, שאילתא בנושא אגרת השמירה. קרן הביע חשש, לכאורה, לשימוש בכספי אגרת השמירה לצורך מימון תקנים בתקציבה השוטף של העירייה. בנוסף שאל קרן לעניין כוח האדם בפיקוח העירוני, אשר לדבריו ירד במספר: “הובא לידיעתי שבשנת 2017 עומד תקן כוח האדם בפיקוח ובשיטור על 116.5 משרות בלבד, דהיינו הפחתה של 10 משרות ביחס לשנת 2014”. קרן טען בשאילתא, כי “מהאמור עולה, שלמרות גביית אגרת השמירה מתושבי העיר, שנועדה להוסיף כוח אדם לפיקוח ולשיטור העירוני, במטרה להגביר את הביטחון ואת אכיפת חוקי העזר העירוניים, ולמרות שהעיר גדלה והמשימות גדלו, החליטה העירייה בפועל דווקא להפחית את מצבת כוח האדם של מנהל האכיפה בלא פחות מ-10 משרות. משמעות הדבר היא שאגרת השמירה שמשלמים תושבי העיר, מממנת בפועל את התקבנים ואת כוח האדם השוטף של העירייה, שהיה בפועל בעירייה בטרם גביית אגרת השמירה וזאת ניגוד למטרה המוצהרת של גביית האגרה שאושרה לעירייה על ידי משרד הפנים”. בעקבות כך ביקש קרן לדעת כיצד יתכן שעיריית נתניה הפחיתה את מצבת הפחיתה את מצבת כוח האדם בפיקוח? מדוע עיריית נתניה לא תבטל את האגרה, לדבריו לנוכח העובדה שאגרת השמירה אינה משמשת ליעודה? בתגובה לשאילתא נמסר מעיריית נתניה, כי בשנת 2011 נחתם הסכם פיילוט לשיטור העירוני, בו התחייבה העירייה להעסיק 20 פקחים בשיטור העירוני: “בשנת 2014, כשאושר היטל אגרת השמירה על ידי משרד הפנים הובהר, כי פקחים אלו לא היו בבסיס התקצוב העירוני, אלא הועסקו כפיילוט מקדים לבחינת ההיטל והשלכותיו, לפיכך נכללו בהיטל”. עוד נמסר מעיריית נתניה, כי מספר הפקחים עובדי העירייה עמדו בשנת 2011 על 85 ובשנת 2015, לאחר אישור ההיטל הועסקו כ-114 פקחים, זאת בנוסף ל-14 עובדי חברת שמירה – כסיירים בשיטור העירוני ועוד 10 עובדי שמירה...