דלג על המודעה
נתניה: הסכם קיבוצי פורץ דרך נחתם בלניאדו

נתניה: הסכם קיבוצי פורץ דרך נחתם בלניאדו

לאחר חודשים של מו”מ ופשרה שהוגשה בעקבות תביעה שהגישה ההסתדרות נגד בית חולים לניאדו, נחתם השבוע הסכם קיבוצי, פורץ דרך במגזר החרדי, בין הנהלת בית חולים לניאדו בנתניה, ועד האחים והאחיות בבית החולים וההסתדרות. כחלק מההסכם הודיעה הנהלת בית חולים לניאדו, כי היא מכירה בהסתדרות כארגון העובדים היציג בקרב האחים והאחיות. ההסתדרות מצידה הצהירה כי היא מוקירה את אופן ניהולו החרדי המיוחד של בית החולים. שני הצדדים הסכימה להיכנס למשא ומתן אינטנסיבי במטרה לחתום תוך שישה חודשים על הסכם קיבוצי מיוחד, שיבטיח וישמור על זכויות העובדים. יו”ר ההסתדרות במרחב נתניה, משה סמיה, מסר בעקבות ההישג: “אני שמח על ההסכם הראשוני שהושג עם הנהלת בית החולים ואין לי ספק שביחד נגבש הסכם מכובד שייתן מענה לאחים ולאחיות ויאפשר להם לצעוד יחד עם הנהלת לניאדו לעתיד של הישגים משותפים”. עו”ד נחום פינברג, המייצג את הנהלת בית החולים לניאדו, מסר למערכת נתניה און ליין נתניה און ליין, כי מדובר בתקדים ובהישג מיוחד וחריג. לאחר משא ומתן קשה, שהתנהל תחת הצורך לגשר בין פערים רבים המתגלעים בין ערכי יסוד, בסיסיים ורבי שנים, לבין הרוח החדשה, המאפשרת התנהלות תחת הסכמים קיבוציים והתאגדות עובדים. לדבריו, דין תורה, מצוות התורה לפי שולחן ערוך וההלכה היהודית הם העקרונות המנחים את פעילותו של בית החולים לניאדו וכמו כן התנהלות במידות טובות, אהבת ישראל ואהבת הזולת “ואהבת לרעך כמוך”, ומצב זה יימשך בכל התחומים. יו”ר הסתדרות האחים והאחיות, אילנה כהן בירכה את האחיות והאחים על ההכרה בהתאגדותם והצטרפותם הרשמית למשפחת האחיות והאחים בהסתדרות. יו”ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן התייחס אף הוא להישג ומסר: “ההסתדרות היא בית לכל העובדים בכל מקומות העבודה ומכל המגזרים. אני שולח את ברכתי לכל הצדדים על חתימת ההסכם, תוך ביטחון מלא כי האחים והאחיות בבית חולים...
לראשונה נחתם הסכם קיבוצי במכללת נתניה

לראשונה נחתם הסכם קיבוצי במכללת נתניה

ההסתדרות, ועד עובדי הסגל המנהלי במכללה האקדמית נתניה והנהלת המכללה חתמו לפני זמן קצר על הסכם קיבוצי ראשון. מדובר בפריצת דרך, לאחר 22 שנות פעילות המכללה, בה החליטו העובדים להתאגד ולקחת את עתידם בידיהם, כך מסר יו”ר ההסתדרות במרחב נתניה, משה סמיה. בסוף שנת 2013 התאגדו עובדי המכללה והקימו ועד בהסתדרות. מאז התנהל מו”מ מול הנהלת המכללה לחתימה על הסכם קיבוצי, שיביא לשיפור בתנאי העסקתם. ביום שלישי השבוע קצרו העובדים וההסתדרות את פירות עמלם בחתימה על ההסכם. תוקף ההסכם, שיחול על כ-120 עובדים, הוא עד נובמבר 2018 – בראשו הוסדר נושא הביטחון התעסוקתי לעובדים כאשר הצדדים הסכימו, כי פיטורי צמצום במכללה, אם יהיו כאלה, ייעשו רק בהסכמה ובתיאום עם הוועד. כחלק מההסכם נקבע כי העובדים יקבלו מיידית העלאת שכר בשיעור של 2% שתשולם להם רטרואקטיבית מחודש אוקטובר 2014. העלאה זו תחושב גם לצורכי הפרשות רטרואקטיביות לקופות הגמל שלהם. לצד זאת, העובדים יקבלו תוספות שכר נוספות בשלוש פעימות: 1% במשכורת נובמבר 2015, 1.5% באוקטובר 2016 ו-1.5% באוקטובר 2017. ההסכם קובע כי שיעור ההפרשה לקרן הפנסיה של העובדים יעמוד על סה”כ של 17.5% מהשכר ממועד חתימת ההסכם, על 18.5% מאוקטובר 2017 ועל 19.5% מאוקטובר 2018. שיעור הפרשות דומה יבוצע לעובד המבוטח בקופת גמל או בקופת ביטוח שאינה קרן פנסיה. בנוסף לכך נקבע כי עובד אשר סיים את תקופת הניסיון שתיארך כשנה, יהיה זכאי לקרן השתלמות, אליה יופרשו 7.5% הפרשות מעסיק ו-2.5% הפרשות ע”ח שכר העובד. סעיפים נוספים בהסכם קובעים בין היתר מתן שי לחג פעמיים בשנה בשווי של 500 שקל לפחות בכל חג, 400 שקל שיינתנו כשי במקרה של הולדת בן/בת ו-500 שקל במקרה של נישואי העובד. לצד זאת תשתתף המכללה בארוחות הצהריים של העובדים ותעביר להם 150 שקל מדי חודש...