דלג על המודעה
מוקירים תרומתם של העולים למפעל הציונות

מוקירים תרומתם של העולים למפעל הציונות

מערכת החינוך מציינת השבוע, לראשונה, את שבוע “עליות זה להיות – הסיפור השלם”, אשר שם דגש על הכרת התודה של החברה הישראלית לעולים בעבר ובהווה. במוקד שבוע העליות מודגשת הכרת התודה של החברה הישראלית לעולים מהארצות השונות. צוותי ההוראה והתלמידים עוסקים...