33 שנים אחרי שהופקעה – תוחזר הקרקע לבעליה

0
231
מייצגים עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד קיבל בשבוע שעבר את תביעתם של בני זוג תושבי אחד היישובים במועצת לב השרון והורה למועצה להשיב להם קרקע שהופקעה לפני 33 שנים. בתביעה שהגישו בני הזוג להשבת הקרקע, טענו כי מועצת לב השרון לא עשתה כל שימוש בקרקע במשך כל השנים בהם הופקעה.

פרקליטיהם של בני הזוג, עורכי הדין ורד בר-און ורענן כהן, טענו בעתירה, כי למרות שהרשויות הגדירו את ההפקעה "דחופה" לצורך הקמת מבנה ציבור, ולמרות שחלפו עשרות שנים – לא הוקם מבנה ציבור כלשהו, והשטח של העותרים נותר שומם. עוד טענו, כי הוועדה המקומית זנחה את מטרת ההפקעה וביקשו מבית המשפט להורות על ביטול ההפקעה ועל החזרת כל השטח המופקע.

מנגד ביקשו נציגי המועצה והוועדה המקומית מבית המשפט לדחות את העתירה. לטענתם, קיים צורך ציבורי בשטח שהופקע מהעותרים ולא נזנחה המטרה הציבורית לשמה הופקע השטח. בנוסף טענו נציגי המועצה והוועדה המקומית, כי במידה ותתקבל יגרום הדבר למעין "כדור שלג מתגלגל" של הגשת עתירות לביטול הפקעות באותו יישוב.

בית המשפט דחה את הטענה וקבע, כי אם יהיה גל של עתירות נוספות ואם קיימות קרקעות רבות שהופקעו ומטרת ההפקעה נזנחה: "הרי האינטרס הציבורי הוא לבטל אותן הפקעות, תחת אשר תמשכנה קרקעות אלה לעמוד בשיממונן, ללא כל שימוש וללא כל צורך ציבורי".

בנוסף קבע בית המשפט, כי "התנהגות המשיבות במקרה דנן מצביעה לדעתי באופן ברור על זניחת מטרת ההפקעה. המשיבות לא עשו עד כה (גם לא אחרי הגשת העתירה) דבר וחצי דבר למימוש המטרה הציבורית של ההפקעה בשטחם של העותרים, וגם (נכון להיום) אין כל תכנון ביחס לשטח זה".

בית המשפט דחה טענה נוספת של המועצה והוועדה, כאילו ההפקעה דרושה לצורך הרחבה עתידית של היישוב: "המילים 'שמירת עתודות קרקע' אינן מילות קסם, שבחסותן רשאית הרשות להימנע מחובתה לפעול בשקידה הראויה למימוש מטרות ההפקעה בתוך זמן סביר".

בתום הדיון קבע בית המשפט, כי על מועצת לב השרון והוועדה המקומית להשיב את הקרקע לבעליה וכן לשלם לבני הזוג 30 אלף שקלים – סכום האגרה ששולמה על ידם וכן שכר טרחת עורכי דין.