נתניה: עליה במכירת דירות חדשות

0
74

בשנת 2015 חלה עליה של למעלה מ-40 אחוזים במספר הדירות החדשות שנמכרו בישראל – 32,370 דירות. את הנתונים פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ביום חמישי השבוע.

מהסקר עולה, כי מדובר בכמות הגבוהה ביותר של דירות חדשות מאז שנת 1999 בה בוצע סקר בבאותה מתכונת. מנגד, עולה, כי חלה ירידה של כחצי אחוז במספר הדירות שלא למכירה (דירות שנבנו לשימוש עצמי של בעל קרקע, קבוצות רכישה, השכרה ועוד).

עוד עולה מהסקר, כי חלקן של הדירות החדשות שנמכרו מסך כל הכמות המבוקשת של הדירות החדשות, נע בין 78 אחוזים במחוז חיפה, 76 אחוזים במחוז תל אביב ו-74 אחוזים במחוז המרכז, לבין 36 אחוזים במחוז הצפון.

בנתניה, בשנת 2015, כמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על 1501 דירות, לעומת 1350 בשנת 2014 ו-1278 דירות בשנת 2013. עוד עולה מהסקר, כי בשנת 2015 נמכרו 1211 דירות חדשות בנתניה, לעומת כ-1000 דירות בשנת 2014.