נתניה: זעם הסוחרים ואגרת השילוט השערורייתית

1
195
עיריית נתניה גובה גם על שלט זמני מתוך החנות. צילום באדיבות התאחדות בעלי העסקים והסוחרים בנתניה

התאחדות הסוחרים החדשה בראשותו של מנחם (מני) אילוז זועמת: אין-ספור תלונות התקבלו במהלך החודשים האחרונים מצד מאות בעלי עסקים, המוצאים עצמם מתמודדים עם חוק ארכאי שאינו מותאם למציאות: חוק עזר עירוני המחייב באגרת שילוט. את עיקר זעמם הם מפנים לפרשנות שניתנה בחוק על-ידי המערכת העירונית, המאפשרת גביית האגרה החד-שנתית גם על שילוט זמני.

הרחיב לנתניה און ליין-ksn מני אילוז: "אין זה הגיוני, שבעל עסק אשר מחליט לתלות הודעה על חלון הראווה, מתוך שטח העסק, בו הוא מפרסם על מבצע הנחות לתקופת זמן קצר, יחויב באגרת שילוט לשנה שלמה. אנו קוראים לחברי מועצת העיר לעשות את מה שבעירייה שכחו לעשות, ולתקן את החוק הארכאי ולהתאימו למציאות – או לחילופין למצוא הדרך לפרשנות מקלה והגיונית יותר". בדעה דומה מחזיקים גם פקידי עירייה בכירים אשר מודים: "יש יותר מדי שטח 'אפור' בחוק במתכונתו הנוכחית – ולא לכך התכוון המחוקק".

 באותה גישה בדיוק מאמין גם ד"ר ניסן שריפי, עורך דין מוכר שאילץ את עיריית נתניה, אין-ספור פעמים, לבטל ולמחוק חיובים בגין אגרת שילוט שלטענתו ניגבו בניגוד לחוק. כמו, למשל, אגרת שילוט על שלטים קטנים בפרוזדורי בניינים שבעירייה הוחלט כי מדובר ברשות הרבים ולא בשטח ציבורי אך בפועל פרטי. לנתניה און ליין ענה ד"ר שריפי על מספר שאלות נוקבות.

 בעלי עסקים טוענים שקיבלו חשבון אגרות על הודעות ללקוחותיהם הנמצאות בתוך העסק.

ד"ר שריפי: "על-פי פרשנות דווקנית של חוק העזר גם המודעות המתפרסמות בעיתונות המקומית חייבות, לכאורה, באגרות שילוט. ברם, מצופה מעירייה כי תנהג בהגינות ובסבירות ותפרש את החוק על-פי כללי פרשנות מקובלים ולא מוטים לטובתה. לפי כללים אלה, אין כל מקום לתשלום אגרה על מודעות ושלטים הממוקמים בתוככי העסק. כל פרשנות אחרת הינה מעוותת ומסולפת. כך, למשל, ניתן היה לגבות אגרת שילוט משלטי השכרה/ מכירה ועובדה היא, שבעירייה הבינו שפרשנות דווקנית זו מעוותת ומסולפת".

 אם בכל זאת קיבל בעל עסק חשבון לתשלום אגרת שילוט על מודעות בתוך העסק שלו. מה עליו לעשות?

ד"ר שריפי: "יש להגיש השגה לממונה על גביית אגרות השילוט ולטעון כי מדובר בחשבון הזוי וכי לא מדובר במודעה או שלט "בתחום העירייה", כלשון החוק – אלא בתחום הקניין הפרטי בו לעירייה אין כל חלק. אם תתקבל תשובה שלילית, אין מנוס מפנייה לבית המשפט".

לא רק עניין השילוט הזמני, זה התלוי בתוך העסק על חלון הראווה או לידו, מטריד את בעלי העסקים – אלא גם גישה חדשה בה נוקטת לאחרונה העירייה: שליחת פקחים הקונסים בעלי עסקים שלא שילמו בזמן אגרת שילוט. במקרה דומה מטפל בימים אלה עו"ד אופיר יצחקי. גם לו שורה ארוכה של הישגים בביטול חיובים בגין אגרות רישוי שהוכיח שניגבו בניגוד לדין. "טענתי פשוטה: רשות מקומית אינה יכולה גם לגבות אגרה ולנקוט בהליכים מינהלים כנגד מי שאינו משלם בזמן, אינה יכולה להטיל כפל תשלום באמצעות קנסות על אותו דבר". בעקבות מקרה בו טיפל לאחרונה בעניין זה ממש, הודיעו בעירייה כי ההליך הוקפא והוא בבירור.

מעיריית נתניה נמסר בתגובה לנתניה און ליין-ksn, כי "דינו של שלט זמני הינו כדין של קבוע ומעוגן בחוק עזר עירוני. החיוב בגין הצבת שלט הינו חיוב חד פעמי ותקף עד לסיומה של אותה שנה (31.12) בה הוצב השלט. במהלך השנה ניתן להחליף את התוכן הפרסומי בשלט הנחשב ונחזה להיות זמני בלבד והנמצא על חלון ראווה, ללא כל תשלום נוסף, ובתנאי שאין שינוי במסגרת הפיסית של השלט (משמע שינוי בגודל, חומר וכו'), זאת למרות שכביכול גם כל שינוי בתוכן ובטקסט יכול להיחשב כשלט חדש ומחייב בתשלום". עוד ציינו, כי "כל שינוי בחוק העזר טעון אישור משרד הפנים".

 

 

תגובה 1

Comments are closed.