ניקיון החופים באזור משביע רצון

0
187
חוף ים. ארכיון נתניה און ליין

מדי שבועיים מבצע המשרד להגנת הסביבה בדיקה לאורך חופי הארץ. מנתוני הבדיקה האחרונה שהתבצעה בתחילת החודש עולה, כי חופי נתניה נקיים באופן כללי.

מצב ניקיון בינוני נמצא בחוף לגון צפון, המשתרע ממלון כרמל עד מלון לגון. חוף זה נמצא בבדיקה קודמת גם לא נקי ואילו בבדיקה שהתבצעה בחודש יולי נמצא החוף מלוכלך. גם חופי מכמורת, בית ינאי ונעורים, הנמצאים בתחום המועצה האזורית עמק חפר נמצאו נקיים.

עוד עולה מהבדיקה, כי בחוף נחל פולג דרום, משפך פולג עד וינגייט נמצא לא נקי ורמת הניקיון הוגדרה כבינונית. כך גם חוף געש המשתרע מווינגייט עד היישוב ארסוף לא נמצא נקי וניתן לו ציון בינוני. שני החופים נמצאים באחריות רשות הטבע והגנים.

על פי המשרד להגנת הסביבה "מדד חוף נקי הוא כלי המשמש להערכה אחידה ואובייקטיבית של מידת ניקיון חופי הארץ הלא מוכרזים, בים התיכון ובמפרץ אילת.המדד מספק מידע שקוף ועדכני על מצב הניקיון בחופים אלו ומסייע לפעילות האכיפה של המשרד להגנת הסביבה, מול רשויות שלא מבצעות את חובתן בשמירה על ניקיון חופיהן".

עוד על פי המשרד "מתוך סקרים שנערכו בשטח ועל סמך מידע מוקדם, עלה כי המרכיב העיקרי של פסולת בחוף הוא פלסטיק, המהווה לפחות 80% מסך כל הפסולת. לפיכך הוחלט כי הפלסטיק יכול לשמש כסמן טוב למידת הניקיון של החוף. בתהליך הדיגום נספרים כל פרטי הפלסטיק הפזורים ביחידת שטח חוף נתון, החל מגודל של פקק של בקבוק ומעלה. כיוון שהפסולת אינה מפוזרת בצורה אחידה לאורך החוף, נבחרות מספר נקודות דיגום אקראיות בכל חוף שנבדק. מדד חוף נקי מתבצע אחת לשבועיים בכל חודשי השנה. בחודש יוני 2015 הוחלט להוסיף ולספור במסגרת המדד גם את בדלי הסיגריות, שנמצאו כפריט פסולת נפוץ ומזהם מאד בחופי הארץ".

במסגרת הבדיקות של המשרד להגנת הסביבה ישנם מספר קריטריונים לבדיקת החופים ובהם: "אם בקטע הנמדד נמצאו פחות מ 2 פרטי פסולת, החוף מוגדר נקי מאד. אם בקטע הנמדד נמצאו בין 2 ל 5 פרטי פסולת, החוף מוגדר נקי. אם בקטע הנמדד נמצאו בין 5 ל 10 פרטי פסולת, החוף מוגדר בינוני. אם בקטע הנמדד נמצאו בין 10 ל 20 פרטי פסולת, החוף מוגדר מלוכלך. אם בקטע הנמדד נמצאו מעל ל 20 פרטי פסולת, החוף מוגדר מלוכלך מאד".

השאר תגובה

נא להזין את התגובה שלך!
נא להזין את שמך כאן