נחתם הסכם הבראה לבית חולים לניאדו

0
188
בית חולים לניאדו - נתניה
בית חולים לניאדו - נתניה צילום באדיבות דוברות לניאדו

משרדי הבריאות והאוצר חתמו על הסכם הבראה נוסף מול בית חולים לניאדו בנתניה, אשר נקלע לקשיים. במסגרת ההסכם תזרים המדינה לבית חולים 360 מיליון שקל, שיועברו במשך כשש שנים. בנוסף הסכם ההבראה יחייב את בית חולים לניאדו לגייס תרומות בסכומים דומים עד סוף שנת 2020. המדינה תמנה חשבת מלווה, בעלת סמכויות נרחבות, אשר תלווה את תוכנית ההבראה ותדאג ליישומה.

בחודש יוני 2016 גובשה תוכנית הבראה לחמש שנים יחד עם משרדי הבריאות האוצר. על פי התוכנית שהתגבשה נבחן מתווה לפריסת חובות העבר על פי חמש שנים, כמו כן נקבע בתכנית ההבראה לה שותפה הנהלת בית החולים, כי הוצאות השכר השוטפות יוקטנו, יוקפא הליך מתן הדרגות ותורחבנה יכולות מערך הרכש. המדינה, כך על-פי ההסכם, צפויה להגדיל תמיכתה. באפריל השנה, כך נמסר ממשרד הבריאות, קיבל בית החולים לניאדו מקדמה בסך 15 מיליון שקלים על חשבון התמיכה הכוללת. גם השנה צפוי בית החולים לקבל תמיכה על סך של 11 מיליון שקלים (סכום קבוע הניתן לבתי חולים שאינם ממשלתיים). על-פי ההסכם המתגבש, צפויה המדינה לספק תמיכה כספית שוטפת במדרג שנתי יורד – עד שלניאדו יגיע לאיזון תקציבי. למרות תוכנית ההבראה נודע, כי מצבו של בית החולים החמיר.

ממשרד הבריאות נמסר, כי "בית החולים "לניאדו" הינו בית חולים כללי ציבורי, הפועל באזור השרון אשר מונה מעל ל- 450 אלף תושבים. בית החולים מפעיל שירותים במסגרת מערך האשפוז האמבולטורי והמלר"ד. ברישיונו של בית החולים קיימים 330 מיטות אשפוז ו- 28 מיטות אשפוז יום. בשנת 2016 המחזור של בית החולים ממכירת שירותים רפואיים עמד על כ- 430 מיליוני שקלים, צוותי בית החולים טיפלו בכ- 85 אלף ביקורים במלר"ד וכ- 7,900 לידות. יצוין כי בית החולים לניאדו הינו בית חולים ציבורי שאינו בבעלות ממשלתית. יחד עם זאת, ולאור מצבו הפיננסי, מתנהלים בחודשים האחרונים מגעים עם בית החולים במטרה לגבש תכנית שבסיומה יפעל בית החולים באיזון פיננסי בר קיימא, ברמת יעילות גבוהה ויוכל להמשיך ולתת שירותי רפואה לתושבי נתניה והאזור".

עוד נמסר, כי "במסגרת התכנית תמונה חשבת מלווה לבית החולים אשר תפקידיה העיקריים הם לבחון באופן שוטף את יישום התכנית על ידי בית החולים ולוודא הקצאה יעילה של משאבים".

בבית חולים לניאדו אישרו, כי אכן נחתם הסכם הבראה מול משרדי הבריאות והאוצר, אולם סירבו לאשר את פרטי ההסכם.

השאר תגובה

נא להזין את התגובה שלך!
נא להזין את שמך כאן