ירידה במספר אירועי הפשיעה החקלאית בשנת 2014

0
67

דוברות מג"ב פרסמה ביום ראשון את נתוני הפשיעה החקלאית לשנת 2014. מפרסום הנתונים עולה, כי בשנה זו ירד מספר אירועי גניבות הבקר והצאן ב-39 אחוזים. מנגד חלה עליה מרשימה של החזרות ראשי בקר וצאן שנגנבו.
מפקד מג"ב, ניב עמוס יעקב, מסר: "מיקוד הפעילות כנגד מחוללי הפשיעה במגזר החקלאי הניב הישגים משמעותיים".

הפשיעה החקלאית אופינית בעיקר במרחבים הכפריים של ישראל, המהווים למעלה מ-85 אחוזים משטחי המדינה. אזור השרון ואזור נתניה  בפרט משופעים ביישובים כפריים, אשר סבלו לא אחת מגניבות חקלאיות.

בשנה האחרונה הושם דגש במג"ב – האחראית על נושא הגנבות החקלאיות, על פעילות ממוקדת כנגד כנופיות הפועלות בתחום הפשיעה החקלאית. נמסר, כי לשם כך הוקצו משאבים רבים ומאמץ מודיעני לא מבוטל. הפעילות בציר המודיעיני התמקדה בהתחקות אחר מחוללי הפשיעה, הגדרת יעדי אדם ותורגמה להכנת תוכנית עבודה. לצד פעילות זו עסקו כל העת שוטרי ומתנדבי מג"ב בפעולות שטח שכללו בין השאר, סיורים, מחסומים יזומים ומארבים.

עוד נודע, כי בשנת 2014 הוגשו 97 כתבי אישום כנגד עבריינים וכנופיות – מספר זהה לכתבי האישום שהוגשו שנה קודם לכן. כמו כן בשנת 2014 נגנבו 1688 ראשי בקר וצאן לעומת 3408 בשנת 2013.

בתחום גניבת הציוד החקלאי נרשמו בשנת 2014 292 אירועים, לעומת 324 בשנת 2013 – ירידה של כ-10 אחוזים.

במסגרת הסיכול והמניעה שותפים לפעילות מג"ב גם רשות הטבע והגנים, יחידות הפיצו"ח החקלאי, חברת חשמל וקק"ל.

ניצב יעקב הוסיף, כי "הפשיעה החקלאית טומנת בחובה הפסד של כספים רבים ונזקים אדירים לחקלאים ולמגדלים. על כן הפשיעה החקלאית בכל הארץ הוא אחד מהיעדים החשובים ביותר שהצבנו לעצמנו".