הוצגה רשמית תכנית המתאר החדשה של עמק חפר

0
638
ראש מועצת עמק חפר, רני אידן, בהצגת תוכנית המתאר. צילום מועצת עמק חפר

מעל 200 מתושבי עמק חפר נענו לקריאת המועצה האזורית עמק חפר והשתתפו במפגש שיתוף ציבור ראשון, בו הכריז ראש המועצה רני אידן, על תכנית המתאר הכוללנית. את הציבור ייצגו חברי ועדים, חברי אגודות, נציגי עשרות היישובים וחברי המועצה.

ההחלטה על בניית תכנית מתאר כוללנית בתוקף, התקבלה במועצת עמק חפר בעקבות הרפורמה בנושא תכנון ובנייה עליה הכריז משרד הפנים. על בסיס עקרונות הרפורמה, רשות מקומית שתהיה לה תכנית מתאר כוללנית בתוקף, תקבל סמכות לאשר תכניות שהיום הן בסמכות הועדה המחוזית – בכפוף לעקרונות שיאושרו. מהלך זה צפוי לחסוך בעתיד הליכים בירוקרטיים רבים, זמן ההמתנה הארוך עד לקבלת האישורים המיוחלים וכן כסף רב.

על-פי עיקרון זה, לאחר אישור התכנית הכוללנית תוכל הוועדה המקומית עמק חפר לקדם בסמכותה תכניות מתאר (תב"עות), התואמות את התוכנית הכוללנית,  שמשנות את ייעוד הקרקע, מקנות זכויות בנייה וכו'.

"השתתפותכם בכנס זה ובתהליך כולו חשובה לנו מאוד, כי כדרכנו אנו פועלים בשקיפות מלאה ולכן תהליך הכנת התכנית מושתת ויושתת על שיתוף הציבור. בין היתר, בכוונתנו לשתף בצורה ממוקדת ורציפה נציגים מכל ישוב בסדרה של מפגשים שייערכו לאורך תהליך הכנת התכנית", ציין ראש המועצה אידן.

תהליך הכנת התוכנית הוצג על-ידי מהנדס המועצה, אריק מלכה, וכן על-ידי המתכננים, אדריכל חגי דביר ואדריכל גידו סגל, שירכזו את המפגשים בכל יישוב וישוב. בנוסף, הוקמה ועדת היגוי ציבורית בראשה עומד מנכ"ל האגודה החקלאית בית יצחק, שאול מקורי.

בתום סדרת הפגישות תגובש התכנית, שתהפוך לאחר אישור הוועדה המחוזית, מסמך סטטוטורי שיחול על כל שטחי המועצה. מסמך זה קבע את אופן פיתוח הקרקע במועצה, אלה אזורים מיועדים לשימור כשטחים פתוחים ואלה מיועדים לפיתוח. התכנית תקבע לכל ישוב יעדי אוכלוסייה, היקפי בניה, יעדי תעסוקה ותיירות, פיתוח שטחים ציבוריים, מבני ציבור וחינוך, כיצד לשמור על המרקם הכפרי חקלאי  ועל איכות החיים והסביבה ובכך תעצב למעשה את פני המועצה האזורית עמק חפר לשנים הבאות.