גן האירועים ישלם קנס על כל יום פעילות ללא היתרים

0
6

בית משפט השלום בנתניה קבע, כי גן האירועים, קדמת עדן, ישלם 15 אלף שקלים על כל יום פעילות, מהתאריך בו יהיו חייבים להרוס מבנים שהוקמו ללא היתר

לבית משפט השלום בנתניה הוגשה בקשה על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה שרונים, להטיל על גן האירועים, קדמת עדן, קנסות ו/או מאסרים, לאחר שלא פעלו על פי גזרי דין וצווי הריסה שהוצאו נגדם בגין שימוש חורג ובנייה ללא היתר.

במשך שנים התנהלו מאבקים משפטיים סביב הבנייה ללא היתר. בתחילת השנה, לאחר מאבקים רבים, ביקש גן האירועים מתן ארכה לביצוע צווי ההריסה. אולם, בקשתם נדחתה והצווים נכנסו לתוקפם בחודש מאי השנה.

בסמוך למועד הגיש גן האירועים בקשה למתן רשות ערעור על החלטה זו, אולם גם בקשה זו נדחתה. השופט שוהם קבע, כי “אין חולק, כי במשך שנים מפעילים המבקשים גן אירועים במקרקעין, ללא היתר בנייה מתאים”. נציגי גן האירועים טענו, שהם פועלים לשינוי אכיפת עבירות הבנייה נגד גני אירועים בשרון.

בהחלטתה קבעה שופטת בית משפט השלום בנתניה, הדס רוזנברג שיינרט, כי “ניסיונם של המשיבים לגרום לדחיית מועד ביצועם של הצווים השיפוטיים לא עלה יפה, ומשנדחתה עתירתם ע”י בית המשפט העליון, הפכו הצווים לחלוטים והיה על המשיבים לקיימם. המשך הפעלתו של גן האירועים, בניגוד לקביעה מפורשת של כלל הערכאות השיפוטיות, לרבות בית המשפט העליון, מהווה זלזול מופגן ובוטה בשלטון החוק ויש לעצרו”.

בנוסף קבעה השופטת, כי גן האירועים חייב לקיים את כל צווי ההריסה עד לתאריך ה-28.11.14. במידה ולא, הם ייקנסו בסכום של 15 אלף שקלים על כל יום שהצווים לא יקוימו. על-פי הערכות צפוי ניסיון ערעור נוסף.

השאר תגובה

נא להזין את התגובה שלך!
נא להזין את שמך כאן