בית המשפט מחק את רוב חובותיו של בעל שנפטר

0
349
מייצגים, עורכי הדין נתן דרוקמן וניר גשרי

בני זוג, תושבי אזור ירושלים, לקחו בשנות ה-90 המאוחרות, מבנק טפחות, ארבע משכנתאות בסכום כולל של כמיליון שקלים. על מנת להבטיח את פירעון ההלוואות, משכנו בני הזוג את זכויותיהם על הבית בו התגוררו, לטובת הבנק. בהמשך הציע הבנק לבני הזוג להצטרף לביטוח קבוצתי. בני הזוג נענו ופקידי הבנק החתימו אותם על טפסי פוליסות ביטוח.

בשנת 2006 הלך לעולמו הבעל, לאחר מחלה קשה. אלמנתו סברה, כי כספי הביטוח יכסו את הסכום שנותר מהלוואות, אשר שולמו כסדרן במשך כעשר שנים. להפתעתה נמסר לה מהבנק, כי פוליסות הביטוח עליהם חתמו, הינן פוליסות ביטוח מוגבלות וכי כספי הביטוח מכסים בפועל רק כרבע מסך ההלוואות.

משלא היה בידי האלמנה לעמוד בתשלומי ההלוואות, פתחו נציגי הבנק נגדה בהליכי הוצאה לפועל. במסגרת זו החוב תפח לסכומי עתק של כשלושה מיליון שקלים. במקביל החל הבנק בהליכי פינוי האלמנה מבית מגוריה.

האלמנה פנתה באמצעות עורכי הדין נתן דרוקמן וניר גשרי מנתניה, לבית המשפט המחוזי בירושלים, בבקשה לבטל את המשכנתאות, מאחר ובעלה נפטר ובהתאם לביטוחי החיים שעשתה עם בעלה המנוח, מול הבנק.

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, משה ברעם, קבע בפסק הדין, כי מאחר והבנק בחר, הלכה למעשה, לעסוק בתיווך ביטוחי, הרי שהוא נחשב כסוכן ביטוח לכל דבר ועניין, וחלות עליו כל החובות החלות על סוכני הביטוח, בהן חובת הגילוי האקטיבי.

השופט ברעם הוסיף וקבע, כי כיוון שהבנק לא נתן לבני הזוג הסבר מפורט על תנאי הפוליסה ולא הבהיר להם שהפוליסטות לא יכסו את סך ההלוואות המלא וכי יש סכום הגבלה, הרי שהבנק הפר את חובות הנאמנות שלו כלפי לקוחותיו.

בעקבות הדברים פטר השופט את האישה מתשלומי שלוש הלוואות. לגבי ההלוואה הראשונה שנלקחה, הורה השופט שהאישה תשלם רק 20 אחוזים מהסכום שנותר לתשלום. בנוסף חייב בית המשפט את הבנק לשאת בהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 23,400 שקלים.

עורכי הדין דרוקמן וגשרי, מסרו למערכת נתניה און ליין – נתניה און ליין, כי "אנחנו שמחים שבית המשפט קיבל את טענותינו ושם סוף לעוול גדול".